Fredagsfri er den nye trenden skal vi tro SSB sine ferske tall. Det ytres bekymring over at folk bruker fredagen til "gjemmekontor" eller enda verre, at de drar på hytta. Fredagsfri får skylden for at vi ikke møter eldrebølgen på en bærekraftig måte og at velferdssamfunnet går en heller dyster fremtid i møte.

For en stadig økende del av Norges arbeidsstokk er det ikke nødvendigvis slik at folk tar fri på fredag selv om trafikkstrømmen beveger seg i andre retninger enn arbeidsstedet. Tilgang på ny teknologi har gitt oss noen muligheter som aldri før har eksistert.  I begynnelsen av februar i år utførte YouGov en undersøkelse for Telenor som viser at hver sjette kontormedarbeider gjør minst halvparten av arbeidet sitt utenfor kontoret. 28 % jobber på vei til og fra jobben.

Det er et paradoks at arbeidet har endret seg, men vår tenkning om arbeidet har ikke fulgt med. Mange lever fremdeles igjen i den forestillingen at arbeid er noe som skjer på en arbeidsplass, i arbeidstiden med bestemte arbeidsoppgaver. Arne Selvik skriver i boken "Ledelse på hjernen" at hjernen er vårt viktigste arbeidsredskap, hvilket gjør at vi også må se arbeid i et nytt lys. "Hjernen arbeider hele døgnet. Den har hørt om arbeidstid, men bryr seg ikke om den. Hjernen jobber hvor som helst. Forunderlig nok jobber den ganske dårlig på kontorer og i møter. Den jobber nesten ikke når den inviteres til brainstorming."

Nettopp derfor har også fleksibilitet blitt en av de sterkeste trendene i arbeidslivet de siste fem årene. Det sier arbeidslivsforsker og instituttdirektør Arild H. Steen i Arbeidsforskningsinstituttet. Flere og flere har såkalte oppgavestyrte jobber der det viktigste er at jobben blir gjort, ikke hvor og når den gjøres. Dette gir en fleksibilitet som for eksempel gjør det enklere å kombinere jobb og familie. I tillegg mener jeg fleksibilitet gir hver enkelt medarbeider det handlingsrom han eller hun trenger for å være mest mulig produktive, og at de operere mer på hjernens premisser. Produktive medarbeidere gir produktive bedrifter, og i det store bildet – et produktivt Norge.

Jeg stiller derfor spørsmålet om hvorvidt fredagsfri handler om at en har jobbet intenst resten av uken, og derfor har opparbeidet seg fri på fredag? Kanskje starter arbeidsuken opp søndag kveld for de samme personene? Eller kanskje de ikke har fri fredag, men bare sitter et annet sted og jobber – et sted hvor de kan gjøre andre typer konsentrasjonsoppgaver? Kanskje er det på skituren eller i marka at kreativiteten blomstrer mest og de får den geniale ideen? Kanskje er det slik at hjernen ikke nødvendigvis fungerer best når arbeidstiden tilsier at den skal slås på? "Fredagsfri" gir kanskje hjernen de beste vilkårene.

Når hjernen er det viktigste produksjonsmiddelet, må vi forstå hvordan den virker og hvordan vi kan utnytte dens potensial best mulig. Det krever en mye mer bevisst kompetanse og utøvelse av selvledelse fra oss i dag enn tidligere. Det holder ikke lenger å peke ut fredagen som arbeidsukas problemdag.

Dette debattinnlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv fredag 28. mars 2014

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153