Nedbemanning og endringer i organiseringsstruktur rammer ulike bransjer til ulik tid, og mange bedrifter er usikre på regelverket knyttet til fristilling av ansatte.

- Det kan selvsagt være både praktisk og bra at de ansatte som blir berørt av en omstillingsprosess tenker gjennom og prioriterer sine egne ønsker. Det kan også være fornuftig at bedriften legger opp et system hvor de ansatte kan gi uttrykk for disse ønskene. Det betyr likevel ikke at en arbeidsgiver kan komme utenom sine plikter etter arbeidsmiljøloven, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO. 

I følge Melsom skal en oppsigelse etter loven være saklig, noe som stiller krav både til selve grunnlaget for å nedbemanne og til hvem som skal velges ut til oppsigelse.

- Som alternativ til oppsigelse skal det også vurderes om det er mulig å tilby annet passende arbeid. I den utstrekning arbeidstakeren risikerer å miste den stillingen han eller hun innehar, er arbeidsgiveren forpliktet til å vurdere vedkommende opp mot annet passende arbeid. Arbeidsgiver kan ikke omgå denne bestemmelsen med å fristille arbeidstakere, sier hun.

Man slipper med andre ord ikke unna stillingsvernet og plikten til å vurdere annet passende arbeid ved å konstruere omorganiseringen som "ansettelser" i en ny organisasjon.

Når det ellers gjelder spørsmål om sluttpakker understreker Melsom at norske bedrifter ikke er forpliktet til å tilby slike. - Det er lovverket som lager rammeverket som bedriftene må forholde seg til, og loven stiller opp et saklighetskrav. Hvorvidt en bedrift finner å ville tilby sluttpakker beror på en bred og sammensatt vurdering. Disse vurderingene må være opp til den enkelte bedrift og legger ikke standarden for øvrig norsk næringsliv, sier Melsom.

Saken er hentet fra nho.no

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265