Fakta om ILO:

ILO er en folkerettslig forpliktelse Norge har og er den eldste delen av FN som ble opprettet etter første verdenskrig som en del av Versailles traktaten.

ILO er unikt i FN-systemet med sin trepartstruktur bestående av fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og medlemslandenes myndigheter, alle fullverdige medlemmer med beslutningsmyndighet. ILO er FNs vaktbikkje i arbeidslivet.

NHO er medlem av IOE (internasjonale organisasjonen for arbeidsgivere). IOE er en del av styret i ILO. I løpet av året er det to styremøter og en ILO konferanse.

Committee of application of standard overvåker ILOs kjernekonvensjoner og passer på at disse overholdes. Dette er forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og organisasjonsfrihet.

Hvert år klages en rekke land inn grunnet brudd på disse konvensjonene. Disse behandles av komiteen.

Siden konferansen 2012 har det blitt satt på spissen i komiteen om det foreligger streikerett i konvensjon nr. 87 hvor organisasjonsfriheten hjemles. Arbeidsgiversiden har aldri akseptert at det foreligger en slik folkerettslig rett. Det reguleres av nasjonal lovgivning.

Det diskuteres nå om uenigheten skal opp for Folkerettsdomstolen i Haag for en rådgivende uttalelse på dette spørsmålet. De tre partene har imidlertid blitt enige om at dette skal diskuteres videre på et nytt møte i februar for eventuell beslutning på styremøte i mars.

Les mer om ILO her

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770