Verden går raskere og man må komme opp med nye forretningsmodeller for å henge med. Det innebærer å fornye seg og ta modige valg, fortsetter han.

NHOs kompetansebarometer, som ble lansert torsdag 10. april, viser at hver tredje bedrift oppgir at de vil ha stort behov for ansatte som har studert real- og teknologifag om fem år.

Dessuten viser NHOs økonomibarometer for 1. kvartal 2014 store variasjoner i bransje og næring i synet på marked, lønnsomhet og behovet for riktig kompetanse. I store deler av kunnskapsnæringen er det fortsatt optimisme – til tross for store omstillingsprosesser.

Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer der 30 % sier de har, eller tenker å nedbemanne i treårsperioden 2012 – 2014.

Omstillingstrend

– Vi ser at mange nedbemanner og rekrutterer samtidig, sier Hege Nordgård, advokat i Abelia. Nedbemanning er ikke synonymt med negative framtidsutsikter. Det er heller et bilde på hvor raskt utdatert kompetanse på enkelte områder blir, og at man må snu seg raskt for å følge med i utviklingen. Når utviklingen skyter fart, blir man straffet hardt dersom man gjennom årene har vært litt slepphendt med organisasjon- og kompetanseutvikling av ansatte. Videre betyr dette at omstillingsevne må vektlegges høyt i forbindelse med rekruttering fremover.

Hvorfor omstiller bedriftene?

- Vi opplever en omstillingstrend blant kunnskapsbedrifter, sier Nordgård. FFA, som er et bransjefora i Abelia, har i sin undersøkelse funnet ut at økonomiske utfordringer, ønsker om å rigge en ny og fremtidsrettet organisasjon samt behov for annen kompetanse er de viktigste begrunnelsene for omstilling. – Jeg tror funnene her er overførbare til andre bransjer, sier Nordgård.

Advokaten peker på 5 punkter som er essensielle for en omstillingsprosess:

  1. Kartlegg behovene for omstilling og definer behovene i "ny" organisasjon
  2. Bruk god tid på å planlegge omstillingsprosessen – da kan selve gjennomføringen skje raskere og mer smertefritt – husk skriftlig dokumentasjon under hele prosessen
  3. Involver de tillitsvalgte så tidlig som mulig og ha en god dialog gjennom hele prosessen
  4. Omstillingsbehovet må kommuniseres tydelig internt og budskapet må frontes av toppleder
  5. Rask og god internkommunikasjon til de ansatte under hele prosessen

Les også: 1 av 3 innenfor forskning og kunnskap har planer om å nedbemanne. Hege Nordgård og Håkon Haugli er sitert i Teknisk Ukeblad

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588