Regjeringen ønsker at flere skal inkluderes i Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bakgrunnen for endringsforslaget har vært en mistanke om at det er for mange som er definert som særlige uavhengige. Medarbeidere som er definert som særlig uavhengig har til når vært unndratt fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Sentio har foretatt en undersøkelse som viser at det kun er 11 % av arbeidsstokken som er definert i denne kategorien.

I den grad arbeidstid er et problem, er Abelias medlemsbedrifter opptatt av ledelsesutfordringer knyttet til overforbruk og overbelastning og våre medlemsbedrifter tror uansett ikke at arbeidsmiljølovens bestemmelser, med eller uten endringer, vil forhindre at enkelte arbeidstakere jobber mer enn de burde. Dette fordi kunnskapsmedarbeideren i de aller fleste tilfeller er drevet av indre motivasjon med vilje og glede i forhold til å prestere. Dette oppfattes som positivt. Når arbeidet kan gjøres uavhengig av tid og sted, vil lovregler heller ikke kunne forhindre denne innsatsen.

For å komme på linje med hvordan bedriftene praktiserer unntaket, og hvordan vi tror det vil bli praktisert i framtiden, uavhengig av regler, vil et mer treffende tiltak være å presisere kriteriene slik at kategorien særlig uavhengig arbeidstaker kan anvendes for den gruppen arbeidstakere som faktisk oppfatter seg slik. Vi mener de foreslåtte endringene ikke vil kunne forhindre for mye overtid, men at dette må styres av bedriftene gjennom bevisst oppfølging av arbeidstakere og bygging av kultur. Dette er Abelia-bedriftene brennende opptatt av.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265