Bakgrunnen for endringsforslagene er arbeidstidsdirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen og en dom fra EF-domstolen om erstatningsferie. Arbeidsdepartementet foreslår endringer på tre områder i ferieloven.

Endringene gjelder:

  • Erstatningsferie for sykdom som oppstår i løpet av ferien
  • Overføring av ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon, til det påfølgende ferieåret
  • Retten til utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon

For arbeidsuførhet som oppstår i løpet av ferien, er det i dag krav om at arbeidsuførheten varer i minst 6 virkedager for at arbeidstaker skal ha krav på erstatningsferie. Det foreslås nå at arbeidstaker kan kreve erstatningsferie uavhengig av antall dager med arbeidsuførhet i ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

For arbeidstakere som ikke får avviklet ferie i løpet av ferieåret pga sykdom eller foreldrepermisjon, er det i dag adgang til at denne ferien ikke overføres til påfølgende ferieår og at feriepengene utbetales. Endringen som nå foreslås er at denne muligheten fjernes, slik at alle arbeidstakere som ikke avvikler ferie innen ferieåret får overført ferien til neste år, og at feriepengene først utbetales når ferien tas.

NHO arbeider sammen med bl.a. Abelia om et høringssvar. Abelias medlemsbedrifter kan sende innspill til advokat i Abelia, Linda Leiro Egseth, linda.l.egseth@abelia.no innen 4. januar.

Les høringsnotatet her.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633