Tidligere i år la arbeids- og sosialminister Robert Eriksson opp til en høyst nødvendig og velkommen modernisering av arbeidsmiljøloven. Nå har regjeringen lagt frem sine forslag hvor mange av endringene norsk næringsliv har behov for uteblir.

Eriksson og regjeringen sendte før sommeren ut forslag om utvidelse av rammene for daglig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning, utvidelse av rammer for overtid, utvidelse av arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne arbeidstidsordninger mm. Flere av forslagene har fått støtte i norsk arbeids- og næringsliv, men det vil fortsatt være behov for endringer i loven, for å gi arbeidstakere og arbeidsgivere økt fleksibilitet.

Wibe mener at regjeringen burde gått lenger – og i større grad lyttet til næringslivets behov i høringsrunden. Det er for eksempel ikke foreslått økte rammer for ukentlig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid, eller endring av definisjonen på nattarbeid.

- Det er et paradoks at arbeidslivet har endret karakter mens vår tenkning om arbeid og lovverk ikke følger med, sier Wibe.

Skritt i riktig retning

Direktør og leder for arbeidsrettavdelingen i Abelia, Birgit Abrahamsen, viser til at et overveldende flertall (75%) av Abelias medlemsbedrifter mener at fleksibel arbeidstid og muligheter for gjennomsnittsberegning er svært viktig. - For å gjøre noe med det burde også rammene for ukentlig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning vært foreslått utvidet, slik at det ville vært mulig å jobbe mer per uke, mot fri på andre tidspunkter av året. Regjeringen har heller ikke tatt tak i definisjonen av særlig uavhengig stilling eller at arbeidstidsbestemmelsene er kompliserte, påpeker Abrahamsen.

- Gjeldende regulering av arbeidstid oppfattes som svært rigid og vanskelig å overholde for arbeidstakere i kunnskapsbedrifter. Endringene er et skritt i riktig retning, men bedriftenes behov dekkes kun delvis, avslutter Abrahamsen.

 

 

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153