Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel har gått ut på dato og loven følges ikke i praksis.Vi trenger et lovverk som er i tråd med det samfunnet det skal regulere. Vi ber om et lovverk som ivaretar de ytre rammene – og som gir bedriften og den enkelte medarbeider større mulighet til å avtale disponering av tid og ressurser. Det er ledernes ansvar å sikre at ikke folk jobber for mye.

Dessverre er ikke alle arbeidstakerorganisasjoner enig med Akademikerne. LO anerkjenner ikke det faktum at stadig flere arbeidstakere har behov for fleksibilitet. Fleksibilitet kan innebære å komme senere på kontoret, gå tidligere hjem og fullføre arbeidsdagen hjemmefra om kvelden.Dette er et etterspurt gode for å kunne tilpasse jobben til familiens behov eller de ulike livsfasene vi går gjennom. Vi applauderer derfor Akademikerne sitt innspill om en rammepreget lovgivning.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265