Direktør i Abelia, Håkon Haugli etterlyser kunnskapssamfunnets Jens Evensen. Foto: Abelia.
Direktør i Abelia, Håkon Haugli etterlyser kunnskapssamfunnets Jens Evensen. Foto: Abelia.
Professor ved UiO, Steinar Holden presenterer at 81 pst av Norges nasjonalformue er nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats. Foto: Abelia
Professor ved UiO, Steinar Holden presenterer at 81 pst av Norges nasjonalformue er nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats. Foto: Abelia.

Hvert år inviterer Abelia sine medlemmer til lønnskonferanse, og 2014 var intet unntak. Nesten 130 deltagere fikk høre om Abelias visjoner for kunnskapssamfunnet med særlig hovedvekt på årets lønnsoppgjør og lønnsdannelse for fremtiden.

Etterlysning; kunnskapssamfunnets Jens Evensen.

Direktør i Abelia, Håkon Haugli åpnet konferansen med å etterlyse kunnskapssamfunnets Jens Evensen. For de som ikke er kjent med den da unge departementsråden i Utenriksdepartementet, var dette altså mannen som på slutten av 1960 tallet arbeidet med norske grenser på norsk sokkel. Dette ble senere grunnlaget for at Norge kunne hente opp vårt sorte gull, eller fiske vårt sølv – de to kanskje viktigste faktorene for dagens velferdssamfunn. Haugli etterlyste den samme katalysatoren for det norske kunnskapssamfunnet. Haugli fremla kloke ord fra kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen om at det er kunnskap som er nøkkelen til utviklingen av nytt næringsliv, og Haugli presenterte noen av Abelias næringspolitiske tiltak for forsamlingen.

Forkjemper for frontfagsmodellen

Professor Steinar Holden ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo innledet om norsk lønnsdannelse og utfordringer for økonomien, og som Haugli presenterte han at det er hoder og hender vi skal leve av i fremtiden. Så mye som 81 pst av vår nasjonalformue er nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats. I mandatet for Holden 3 utvalget skulle komiteen se på lønnsdannelsen i Norge og vurdere særlig frontfagsmodellen. Komiteen konkluderte med at det inntektspolitiske samarbeidet har bidratt til en god utvikling i Norge, og de sluttet opp om å fortsette med frontfagsmodell.

Av særlig utfordringer fant utvalget at det høye norske kostnadsnivået reflekter høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men at dette kan gå utover konkurranseutsatte virksomheter. Petroleumsvirksomheten vil redusere seg, og dette vil utfordre stabiliteten i norsk økonomi. Arbeidsinnvandringen gir også utfordringer for lønnsdannelsen. Selv om utvalget ønsker at frontfagsmodellen skal videreføres, ser man gode fordeler ved en kombinasjon av sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Koordinering demper lønnspress og begrenser lønnsforskjeller. Lokal fleksibilitet gir virksomhetene redskaper til å rekruttere, motivere og beholde arbeidskraften.

Nordmenn er syke, svenskene er produktive.

Til ettertanke og ytterligere debatt avsluttet lønnskonferansen med et innlegg fra direktør i Norsk Industri, Stein Lier- Hansen. Industrisjefen er bekymret for utviklingen av norsk kompetanse, og særlig det faktum av at nordmenn er blitt for late og avslappet til å bidra til samfunnet. Han viste til at den gjennomsnittlige nordmann jobber vesentlig færre arbeidstimer enn det vi gjorde i 1930.

Statistikken Lier- Hansen la frem flere interessante modeller for forsamlingen, og kanskje særlig urovekkende er tabellene for landets økonomi den dagen oljen tar slutt. I dag har Norge en god reallønn, vi har et historisk godt bytteforhold til utlandet, og sysselsettingen er høy. Selv om sysselsetningen er høy totalt sett, er timeverksproduksjonen per norske arbeider meget lav, og synkende. Dette er skummelt fordi det nettopp var timeverksproduktiviteten som er årsaken til det gode velferdssamfunnet vi lever i, i dag. Skal vi opprettholde vår velferd må ressursene utnyttes og produktiviteten øke. Det er vår beste sjanse etter oljen. Lier -Hansen mener vi må åpne øyne og se til Sverige. Statistikken viser nemlig at om hver nordmann hadde jobbet like flittig og lenge som svenskene, ville vi snudd den negative trenden og dekket inn for fremtidens behov i offentlige finanser.

Abelia deler Lier -Hansens avsluttende bekymring, om at det er en falitt i et samfunn når oppegående gutter i alder 20-30 år faller fra og velger NAV.  Dette er et stort varsko, så Abelia vil brette opp ermene for en utvikling av et kunnskapssamfunn hvor det er behov for alle. Det er snart 40 år siden det var en mann som het Jens Evensen, han øynet muligheten for å utvikle det norske samfunnet. Vi håper snart noen følger i hans fotspor. Det er på tide!

Du finner presentasjonene fra Lønnskonferansen 2014 her

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770