Kristin Diserud Mildal og Alf Åge Lønne kunne fortelle at regjeringens forslag er i tråd med så godt som alle NHOs hovedsynspunkter. Det er likevel forhold vi misliker, som økt aldersgrense til 72 år. Forslagene skal nå behandles i Stortinget. Det antas at endringene allerede kan tre i kraft 1. juli 2015 eller 1. januar 2016.

- Jeg er stadig litt spent på hva utfallet blir, sier Kristin Skogen Lund til DN torsdag 22. januar, og sikter til behandlingen i Stortinget av ny arbeidsmiljølov.

Les også: NHOs sak: Myter og fakta om ny arbeidsmiljølov

Les også: Dette mener NHO om forslaget til ny arbeidsmiljølov

- Abelia mener at dersom kapittel 10, (arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven), blir stående i dagens form, vil det presse frem et behov for å myke opp bestemmelsen om særlig uavhengig stilling, slik at flere grupper med arbeidstakere kan innlemmes her, sier advokat og direktør for arbeidsrett i Abelia, Birgit Abrahamsen. Blir det ikke gjort noe med dette problemet, vil vi også framover ha en lov som er vanskelig å etterleve for kunnskapsbedrifter og medarbeidere, sier hun.

Arbeidstidsutvalget

Det neste temaet på dagsorden var derfor Arbeidstidsutvalget som ble nedsatt i 2014 og som skal avgi sin rapport ved utgangen av 2015. NHO deltar i referansegruppen for utvalget. Referansegruppens første møte er 9. februar og temaet for møtet er blant annet særlig uavhengig stilling.

Ida Gram fra Rambøll Management Consulting AS var til stede for å presentere rapporten

"Vurdering av arbeidstid for arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger og ledende stillinger" som er utført på bestilling fra Arbeids- og sosialdepartementet. Dette for å gi temaet for diskusjonen et godt utgangspunkt. Det antas at rapporten vil ha betydning for arbeidet som skal gjøres i Arbeidstidsutvalget. I undersøkelsene er både arbeidstakere og arbeidsgivere spurt, og funnene tyder på at begge kategorier er omforente om begrunnelsen for å unnta ansatte fra arbeidstidsbestemmelsene. Samtidig er det verdt å merke seg at mens arbeidsgiver fremhever varierende (i perioder stor) arbeidsmengde som et nøkkelkriterium for å plassere ansatte i særlig uavhengig stilling, fremhever de ansatte selvstendighet og fleksibilitet som utslagsgivende.

Du finner hele rapporten her

- Reglene om arbeidstid er veldig kompliserte, og det generelle kunnskapsnivået er lavt, sier Abrahamsen. Det er en av årsakene til at Arbeidstidsutvalget er nedsatt. I 2015 skal de bruke tiden på å kartlegge og vurdere behovet for endringer og forenkling. Utvalget skal levere inn sin rapport ved utgangen av 2015.

Her finner du Arbeidstidsutvalgets nettside

Gode råd fra advokaten

Ett godt råd fra advokatene i Abelia er å bruke §10-12(4) i arbeidsmiljøloven som er en hjemmel som gir mulighet til å avvike fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Lokal enighet om ønskede avvik må godkjennes hos sentral fagforening, og gjelder for bedrifter med tariffavtale.

Dette kan være en løsning mens vi venter på en god regulering i arbeidsmiljøloven, sier Abrahamsen. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med en av Abelias advokater.

Se også NHOs dokumenter:

Kort og godt om arbeidstid

Arbeidsmarked

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265