Gjennom det nyopprettede nettstedet blir det lettere for utenlandske arbeidssøkere å finne jobb og etablere seg i Norge.

– Vi ønsker at arbeidssøkere som vil komme til Norge får enkel og god informasjon om hvordan de kan etablere seg og flytte hit. Like viktig er det at de får se hvilken type arbeidskraft vi har behov for og hvilken vi ikke har behov for, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

- Abelia ønsker det nye verktøyet velkommen. Samtidig er det nødvendig å påpeke at dette kun er et lite steg i riktig retning, sier Bjørgum.

Kompetanseinnvandring

Norge er verdens dyreste land å produsere varer og tjenester i. Det norske lønnsnivået er 60 prosent høyere enn i landene vi konkurrerer med. Det er uproblematisk så lenge vi er verdensmester i teknologi, kunnskap og effektivitet. Enkel matematikk tilsier at vi må være 60 prosent bedre enn våre konkurrenter. Det er vi ikke.

Vi har derfor blitt avhengig av kunnskap, innovasjon og teknologi i økonomien. For å opprettholde produktivitet og verdiskaping må vi tiltrekke og beholde de beste utenfra, gjennom å gjøre Norge til et attraktivt sted hvor flinke folk fra hele verden ønsker å ta utdanning, forske og jobbe. 99% av all forskning og kunnskapsgenering skjer dessuten utenfor landets grenser. Abelia har i samarbeid med bransje, arbeidstakerforeninger, bedrifter og sentrale næringslivsledere etablert en felles plattform for kompetanseinnvandring til AS Norge. 

Det er også et dilemma at innvandringspolitikken er mest opptatt av hvor folk kommer fra, ikke hva slags kompetanse de har. Den store majoriteten av arbeidsinnvandring til Norge er arbeidskraft uten høy kompetanse. De flinke folka reiser forbi oss.

- Det sier seg selv at her må det en tydeligere og mer helhetlig satsing til, sier Bjørgum.

Besøk nettsiden workinnorway her

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842