NHO har spurt et gjennomsnitt av den norske befolkning om hva de mener om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på telefon i januar, og består av et representativt utvalg på 1000 personer over 15 år fra Norge. Datamaterialet er vektet mot populasjonen på kjønn, alder og region.

Svarene er omtrent delt på midten når det gjelder midlertidig ansettelser. Dette viser at bildet er mye mer nyansert enn fagbevegelsen vil ha det til. - Det bør være et tankekors for fagbevegelsen at de yngre er langt mer positive til midlertidige ansettelser enn de eldre. Spesielt med tanke på at det er de unge fagbevegelsen dytter foran seg i denne debatten, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Over halvparten av de forespurte mener fleksibel arbeidstid vil være et gode for arbeidstaker. Et tiltak som også er viktig for arbeidsgiverne. - Dette viser at LO ikke er i takt med det norske folk, spesielt når det gjelder arbeidstid. En politisk streik i den skalaen vi nå ser, er en overreaksjon på en tidsmessig tilpasning og en forsiktig oppmykning av arbeidsmiljøloven, sier Skogen Lund.

Les mer på NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265