Ferieloven har blitt endret på flere punkt de siste årene, og det er viktig å være oppmerksom på hva som gjelder.

Sykdom og foreldrepermisjon

Arbeidsgiver bør være spesielt oppmerksom på at muligheten til å betale ut feriedagene for arbeidstakere som ikke har tatt ferie på grunn av sykdom og foreldrepermisjon, er fjernet. I disse tilfellene skal all ikke-avviklet ferie overføres til neste år.

Dette gjelder kun den lovfestede delen av ferien som er 4 uker og 1 dag. De fleste har 5 ukers ferie, og de 4 dagene som er avtalefestet kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om å betale ut dersom de ikke er avviklet i løpet av ferieåret.

Overføring av ferie etter avtale

Bestemmelsen om å bli enig om overføring av restferien til neste år er uforandret. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan som før avtale overføring av inntil 2 uker av ferien til neste år. Dersom bedriften har 5 uker ferie, kan ytterligere 4 dager overføres etter avtale.

Hva om ikke all ferie er tatt ut før nyttår?

Dersom det ikke oppnås enighet om fastsettingen av ferien i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver fastsette tidspunkt for ferien og pålegge uttak etter reglene i ferielovens § 6 og 7. Er det likevel slik at arbeidstaker ikke avvikler ferie i tråd med ferieloven og det gjenstår flere feriedager, har det skjedd et brudd på ferieloven. Hvis ferien ikke blir avviklet innen årets utløp, er konsekvensen at ferien automatisk overføres til neste år.

Den eneste muligheten til å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633