A-ordningen er et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå, og er en del av forenklingen i offentlig sektor. A-ordningen legger et grunnlag for fremtidig modernisering og reform.

Fem av dagens skjemaer for arbeidsgivere skal vekk. Det er:

  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Oppgave til lønnsstatistikk
  • Melding om arbeidsforhold til Aa-registeret.

Det kan være en god ide å allerede nå sette seg inn i hva den nye ordningen krever, sier Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett i Abelia. Det kan være at noen virksomheter må endre sine arbeidsrutiner.

På Altinns nettsider finner du den informasjonen du trenger

Her kan du lese mer om hva NHO mener om forenkling i offentlig sektor 

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265