For det er ikke så enkelt når man står mellom flere valg der alle svarene i utgangspunktet er rett. Arbeidslivet og livet for øvrig byr stadig vekk på slike utfordringer. Særlig ledere kan bli utsatt for utfordrende etiske dilemmaer der man er nødt til å ta raske beslutninger. Da kan det være greit å ha trent med en advokat og en filosof i forkant.

Etikk som analyseverktøy

Etikk er et analyseverktøy, og går ut på å begrunne sine valg. Da er det særlig fire typer begrunnelser som må unngås. Den første er: ”Det er lovlig” – det er mye som er innenfor loven men som man likevel ikke bør gjøre, sier Øverenget. I enkelte tilfeller risikerer man å bli straffet av offentligheten selv om det man har gjort ikke er forbudt. Derfor er det smart å holde seg innenfor den ”kloke” sirkelen, sier han. Den andre er: ”Det føles rett” – følelser har både dårlig rekkevidde og er urettferdige, sier Øverenget. Den tredje er: Rutine – ”sånn har vi alltid gjort det”, og den fjerde er Konformitet – ”alle andre gjør det”.

Etikken bygger på to viktige prinsipper: Likehetsprinsippet og offentlighetsprinsippet. Likhetsprinsippet betyr ikke at man skal behandle alle likt, men at alle like situasjoner skal behandles likt. Offentlighetsprinsippet går på å stille seg selv et enkelt spørsmål: Er jeg bekvem dersom handlingen blir kjent?

- Etikk handler ikke om å være snill, men om å være saklig, sier Øverenget. Etikken kan til tider være streng, og mange ganger slipper man ikke unna å være kontroversiell.

Einar Øverenget

Øverenget er en av Norges mest etterspurte foredragsholdere innen temaet anvendt etikk, verdibasert styring og selvforståelse i arbeidslivet. Han er i tillegg forfatter av to filosofibøker og fast spaltist blant annet i DN og Dagbladet. For mer informasjon om Øverenget, klikk her. Øverenget er også medeier i selskapet AKTIVA Humanistisk Akademi.

Befinner du deg i Tromsø, Oslo eller Trondheim? Ja, da har du fortsatt en mulighet til å være med på en Aktuelt!-samling i etisk dilemmatrening:

Tromsø 11. november
Oslo 14. november
Trondheim 16.november

Forum for samfunnsansvar

Alle som er medlem av Abelia og NHO inviteres til å delta i NHOs forum for samfunnsansvar på LinkedIn. Her kan du dele erfaringer og diskutere med andre som jobber med samfunnsansvar. Kompetente fagpersoner på samfunnsansvar i NHO-systemet vil være behjelpelige med å svare på spørsmål. Se også NHOs sider om samfunnsansvar.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588