Kort oppsummert omfatter endringene:

  • Det fremgår nå direkte av loven at arbeidstaker er pliktig til å avvikle feriefritiden hvert år (ferieloven § 5 nr 1).
  • Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret (tidligere var grensen satt til 1. september i ferieåret), har krav på ekstraferie på seks virkedager (ferieloven § 5 nr. 2 første punktum).
  • Adgangen til å inngå avtale om forskuddsferie er begrenset til 12 virkedager (ferieloven § 7 nr 3 første ledd). Det er ingen endringer i reglene om overføring av ferie til neste år (som tidligere er det et tak på 12 virkedager).
  • Adgangen til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert som et alternativ til faktisk avvikling av ferien, er innsnevret. Tidligere skulle feriepenger for ikke avviklet ferie utbetales ved ferieårets utløp. Etter de nye reglene skal ferie som ikke er avviklet, opptjent i 2009 eller senere, overføres til neste ferieår (ferieloven § 7 nr 3 annet ledd).
  • Det gjelder likevel et unntak for manglende avvikling av ferie ved fravær på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Feriepenger kan i slike tilfeller utbetales i den utstrekning ferien ikke blir overført til neste ferieår (ferieloven § 11 nr. 2 annet ledd).

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265