Hvis arbeidstaker blir syk i ferien sin, kan han eller hun kreve feriedagene utsatt allerede fra første virkedag - og ikke sjette, som i dagens bestemmelse. Dette skal i større grad fremme ferielovens formål om restitusjon og hvile for arbeidstaker.

Samtidig oppheves dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor å avvikle ferien på et senere tidspunkt i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger.

Endringene medfører videre at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, må overføres til påfølgende ferieår. Etter nåværende ferielov kan arbeidstaker kun kreve overføring av 12 virkedager ferie til neste år. Denne bestemmelsen oppheves fra og med 1. juli.

Endringene i ferieloven bygger på at det er skjedd endringer i EU-retten, som gjør det nødvendig etter EØS-avtalen å endre norsk lovgivning.

Saken er hentet fra Arbeidstilsynets nettsider, og du finner lenker til videre informasjon her

I tillegg til endringene i ferieloven, er de varslede endringene i arbeidsmiljøloven sendt ut på høring. Les mer om dette på NHOs nettsider.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633