Det er mange hensyn som skal ivaretas i en tøff prosess som omstilling og endring faktisk er. Hege Nordgård og Lillann Norseng er advokater i Abelia. Jusen er en forutsetning for gode omstillingsprosesser. Er ikke jusen på plass, er det mye som kan gå galt, sier de to advokatene.

Samtidig er de enige med Vidar Lødrup, direktør for kunnskapsledelse i Abelia om at det er mer enn jus som må være på plass i en omstillingsprosess. – De menneskelige relasjonene får en stor betydning når en endring skal gjennomføres. - Nøkkelord som tillit, åpenhet og informasjon er helt sentrale, sier Lødrup. Gode relasjoner er ikke noe man skaper over natta, det må jobbes med hele tiden i en virksomhet.

Skreddersøm

Det finnes ikke en oppskrift som passer for alle som skal inn i en omstillingsprosess. Det aller beste rådet vi kan gi er å starte prosessen tidlig. Inntrykket av at endringer som oftest kommer brått på, stemmer ikke, sier de tre ekspertene. Som regel ser man en tendens i nedadgående tall og andre indikatorer på at virksomheten må gjøre noen grep. Da er det viktig å foreta en vurdering om hvorvidt informasjon skal spres og hvor åpen man skal være. Dette varierer fra bedrift til bedrift.

Opplevelse av å bli ivaretatt

En omstillingsprosess er aldri enkel. Prosessen må ivareta berørte medarbeidere på best mulig måte og gjennomføres i henhold til lov- og avtaleverk. Ledelse og jus må gå hånd i hånd, avslutter Lillann, Hege og Vidar.

Populært kurs

12. og 13. mars arrangerer Abelia kurset omstilling og nedbemanning for medlemsbedrifter. – Kurset viser seg å være svært populært, sier Nordgård. Kurset 12. mars er allerede fulltegnet. Det er fortsatt ledige plasser 13. mars.

Abelias advokater har også utarbeidet en rekke prosess-skriv som kan være til hjelp i en omstillingsprosess. Disse finner du under prosessveiledninger og maler her på nettsidene.

Har du spørsmål kan du også ringe en av Abelias advokater eller ta kontakt med en av våre rådgivere på kunnskapsledelse.

Her finner du mer informasjon om arrangementet 13. mars.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588