Regjeringen har besluttet å endre arbeidsgiverperioden ved permittering ved minst 40 % permittering fra 5 til 10 arbeidsdager (lov om lønnsplikt under permittering § 3) med virkning for permitteringer som skjer etter 1.1.2012.

Fra samme tid er det varslet en forskriftsendring som innebærer at det bare kan permitteres i 30 uker (nå 52 uker) uten lønn. Grensen for å få ledighetstrygd heves fra 40 % til 50 % permittering. Permittering mindre enn halv dag eller annen hver dag (50 %) vil altså ikke utløse ledighetstrygd til den permitterte arbeidstakeren.

(Denne saken er kopiert fra NHOs nettsider)

Se også spørsmål og svar om permittering på NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265