Abelias advokater Linda Leiro Egseth og Thomas Urdal Johnsen vil ta deltakerne gjennom et arbeidsforhold - fra ansettelse til arbeidsforholdets avslutning.

- Å vite hvilke rammer arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til er en forutsetning for et godt arbeidsforhold. Det forhindrer unødvendige problemer og konflikter, sier advokat Linda Leiro Egseth.  

På kurset vil du får praktiske tips, og mange gode maler og veiledere som kan brukes i arbeidshverdagen. - Vi vil blant annet gå gjennom ansettelsesavtaler, fratredelsesavtale, veileder til reglene om arbeidstid og prosessbeskrivelse for nedbemanning, sier Thomas Urdal Johnsen. - Vi vil også sørge for å ha rikelig med tid til spørsmål fra deltakerne.

For øvrig er vi tilgjengelig på Abelias advokatvakt på advokat@abelia.no eller telefon 23088075.  

Her finner du informasjon og påmelding til kurset Innføring i arbeidsrett.

Ved spørsmål om kurset kan du kontakte advokat Thomas Urdal Johnsen på tuj@abelia.no eller mob: 977 70 981.