Én elektronisk melding vil erstatte følgende fem skjemaer som arbeidsgivere og andre opplysningspliktige leverer i dag, og den sendes til de tre etatene samtidig:

  1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)
  2. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  3. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (RF-1025)
  4. Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  5. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Innrapportering

Arbeidsgivere med lønnssystem som er tilpasset a-ordningen kan levere a-meldingen via lønnssystemet. Sjekk her om ditt lønnssystem er tilpasset.

Arbeidsgivere som ikke bruker lønnssystem kan levere a-meldingen manuelt via Altinn. Har du regnskapsfører vil de kunne gi deg nærmere informasjon om rapporteringen.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265