- I Abelia er vi seks advokater som er spesialister på arbeidsrett. Vi kan dermed tilby våre medlemmer rask og effektiv service. Vi har organisert arbeidet i en telefonvaktordning som innebærer at en advokat jobber dedikert med å besvare løpende henvendelser daglig. Mange problemstillinger kan vi gi svar på relativt umiddelbart og vi oppfordrer medlemmene til å ta kontakt tidlig. Det øker sannsynligheten for at sakene kan løses uten konflikt. Det er lønnsomt og effektivt. Og fremfor alt bidrar det til bedre relasjoner på arbeidsplassen, sier Birgit Abrahamsen, leder for arbeidsrett i Abelia.

Kollektiv og individuell arbeidsrett

Hun fortsetter: - Vi arbeider både med kollektiv og individuell arbeidsrett. Kollektiv arbeidsrett har utspring i avtaleverket. Det kan være ønske om, eller krav om opprettelse av tariffavtaler, eller – stadig oftere – at bedriftene ønsker å tilslutte seg AFP-ordningen. Omtrent halvparten av våre medlemsbedrifter har tariffavtale. Og jo større bedriften er, jo mer vanlig er det med slike avtaler.

- De fleste henvendelsene dreier seg om individuelle spørsmål i tilknytning til ansettelser, eksisterende ansettelsesforhold eller avslutningen av slike (oppsigelser). Det er viktig at slike saker blir behandlet riktig fra dag én. Vi merker at mange bedriftsledere er vant til at advokathjelp koster en del, og at de derfor venter i det lengste med å kontakte oss. Medlemmer betaler ikke noe ekstra for å bruke våre tjenester, så bedriften har alt å tjene på å komme til oss på et tidlig tidspunkt, avslutter Birgit Abrahamsen.

Her finner du kontaktinformasjon til alle advokatene i Abelia.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265