Dokumentet finner du ved å klikke på lenken som er markert ut i blått i teksten
Dokumentet finner du ved å klikke på lenken som er markert ut i blått i teksten

I Abelias veileder ARBEIDSTID. Arbeidsmiljøloven kapittel 10 finner du svar på blant annet disse spørsmålene. Du finner også tips til hvordan du kan utforme en arbeidsavtale eller løse et konkret overtidskrav.

Vi skal ikke mange årene tilbake i tid før spørsmålene ovenfor var helt uaktuelle. Ny teknologi, nettverk og globalisering har åpnet opp for helt nye måter å jobbe på, og det dukker stadig oftere opp dilemmaer som knytter seg til håndtering av arbeidstidsspørsmål.

For å håndtere de problemstillinger som reises innenfor gjeldende regelverk, har Abelias advokater utarbeidet veilederen ARBEIDSTID. Arbeidsmiljøloven kapittel 10. Her får du en overordnet gjennomgang av noen av problemstillingene i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel samt noen råd for hvordan bedriftene skal forholde seg til gjeldende lovverk.

Vi har også laget en rekke andre standarddokumenter, maler og veiledere, som alle er tilgjengelige for medlemmene på våre nettsider.

Kunnskapsbedrifter er i stadig sterkere global konkurranse og arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst. Vi jobber uavhengig av tid og sted og skillet mellom arbeidstid og fritid viskes gradvis vekk. Dette bidrar til en fleksibilitet som mange arbeidsgivere og arbeidstakere setter pris på. I denne sammenheng stilles arbeidsgivere overfor en rekke nye dilemmaer i forhold til håndtering av arbeidstidsspørsmål. Abelia, og en rekke andre aktører, mener derfor at arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven ikke svarer på det nye arbeidslivets behov for fleksibilitet.

Abelias politiske målsetting er at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles, men likevel slik at nødvendige vernehensyn for arbeidstakere ivaretas. Vi mener blant annet at det bør legges til rette for en videre adgang til å finne lokale løsninger, også der det ikke er inngått tariffavtale. Det å endre regelverket er imidlertid ikke gjort i en håndvending.

Kontaktperson Kjersti Svee Aas

kjersti.svee.aas@abelia.no

+47 928 81 462