Næringslivets skole er en kursplattform som tilbyr en rekke ulike kurs til alle medlemmer i NHO-fellesskapet. Målgruppe for de to kursene nevnt under er medarbeidere som på vegne av bedriften håndterer personalsaker, forhandler med de tillitsvalgte om lønn, arbeidstid, omstillinger mv.

1. februar: Lokale lønnsforhandlinger, Næringslivets Hus i Oslo
Målgruppe for kurset er de som deltar i forhandlinger med de tillitsvalgte om bedriftens lønns- og arbeidsvilkår. Kurset tar utgangspunkt i spillereglene i tariffavtalene om lokale forhandlinger og hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis.

Gå til Næringslivts Skole for mer informasjon og påmelding

8. februar: Lønnssystemer, Næringslivets Hus i Oslo
Lønnspolitikk, stillingsvurdering, individuell vurdering av dyktighet samt bevegelig lønn er viktige elementer i kurset. Hovedstikkordet er systematikk, ikke store tunge systemer.

Gå til Næringslivets Skole for mer informasjon og påmelding

Flere kurs vil følge utover vinteren og våren. Se Næringslivets skole for kursoversikt.

(Denne saken er kopiret fra NHOs nettsider)

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265