Deltidsarbeid, overtidsarbeid og lange arbeidsdager

Tirsdag 26. oktober publiserte Europakommisjonen undersøkelsen som blant annet har sett på deltidsarbeid, overtidsarbeid og lange arbeidsdager. Norge ligger over EU-gjennomsnittet når det gjelder bruk av deltidsarbeid. Når det gjelder overtid og lange arbeidsdager ligger Norge under snittet i EU, viser undersøkelsen.

Jobb og familie like viktig

- Med fleksible ordninger kan det være enklere å kombinere arbeids- og privatliv, sier Gro Lundberg, HMS-ekspert i Abelia. I dagens samfunn der kunnskapsmedarbeidere likestiller jobb og familie, kan fleksible ordninger være en løsning, sier hun. Det finnes så klart også ulemper ved slike ordninger. Det kan bli mer komplisert for leder å følge opp, og kontakten med arbeidssted og miljø blir svekket. I ytterste konsekvens kan dette føre til at lederen aldri ser sine ansatte, påpeker hun.

Vær nøye

For å unngå ytterpunktene som Lundberg nevner over, er det viktig å inngå klare avtaler i forkant, sier advokat i Abelia, Trond Erik Kvalsnes. Han har blant annet spilt inn en videosnutt om hvordan man kan avtale hjemmekontorordninger.

Utdrag fra kronikk

I 2008 skrev Abelia en kronikk om fordelene ved fleksible arbeidstidsordninger for kunnskapsnæringer. Innenfor forskning vektlegges det for eksempel at vitenskaplig aktivitet skal bygge på frihet, fleksibilitet og tillit. Teknologibedrifter som henvender seg til et globalt marked er helt avhengige av fleksible ordninger for å kunne operere i ulike tidssoner.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265