– Her blir det mulighet for å diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon som deg selv, sier advokat Lillann Norseng som skal lede begge nettverkene.

Mange av Abelias medlemmer rekrutterer arbeidstakere fra utlandet, og omfanget er stadig økende. I tillegg sender en del av arbeidsgiverne arbeidstakere til utlandet for å utføre arbeid. – Det er mange generelle problemstillinger og utfordringer knyttet til utenlandsk arbeidskraft og det å sende sine medarbeidere til utlandet, sier Norseng. Derfor håper vi det vil oppleves som nyttig å delta i et nettverk der man kan utveksle erfaringer, sier hun.

Nettverk for arbeidsgivere som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft til Norge

Første møte i dette nettverket blir 10. januar kl 09.00. Møtet varer til kl 11.00 og avsluttes med lunsj. Du kan melde deg på ved å ta direkte kontakt med Lillann Norseng innen 5. januar 2012.

Nettverk for arbeidsgivere som sender arbeidstakere ut av Norge eller ansetter arbeidstakere i utlandet

Første møte i dette nettverket er 17. januar kl 12.00. Møte begynner med lunsj og avsluttes kl 14.00. Du kan melde deg på ved å ta direkte kontakt med Lillann Norseng innen 10. januar 2012.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770