Mens økonomien i stadig sterkere grad blir kunnskapsdrevet, står det politiske ordskiftet på stedet hvil. - Det virker ofte som om politikere tror at vi alle fortsatt jobber i fabrikker eller byråkratier, sier Bjørgum. Han tror ikke politikerne vet hvordan kunnskapsnæringen faktisk fungerer.

Verden endrer seg

- Når menneskelig kunnskap, kreativitet og innovasjonsevne blir viktigere enn kapital, endres grunnleggende politiske premisser, sier Bjørgum. Samfunnets vekst er helt avhengig av at det legges til rette for motiverte medarbeidere. Det er derfor ikke lenger avskrivningssatser for maskiner eller priser på energi som er det viktige for AS Norge, men gode betingelser for forvaltning av medarbeidernes kunnskap og kompetanse.

Attraktive arbeidsplasser

Det er kamp om de gode hodene. Bedriftens store utfordring ligger i å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Derfor tar Abelia til orde for ordninger som bedre fremmer investeringer i humankapital. Kunnskapsarbeidere trigges ikke av gullklokker for lang og tro tjeneste. De er opptatt av spennende og utfordrende oppgaver og attraktive arbeidsplasser.

Kunnskapsnæringen størst

Kunnskapsnæringen er landets største med over 500.000 medarbeidere. Hver tredje ansatte i privat sektor jobber her. Næringen er en motor i norsk økonomi med den klart største verdiskapingen etter olje og gass. Her finner vi en rekke yrkesgrupper som forskere, designere, finansfolk, arkitekter og konsulenter. De har alle det til felles at kunnskap er den viktigste innsatsfaktor i bedriften de jobber i.

Forventninger til statsbudsjettet

- Når Statsbudsjettet legges fram neste uke har regjeringen en kjempe mulighet til å vise at de forstår drivkreftene i kunnskapsøkonomien, sier Bjørgum. Kunnskap må lønne seg.

Abelia har satt i gang utforming av en politisk plattform for en moderne arbeidslivspolitikk. Har du innspill til dette arbeidet, ta kontakt.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842