Abelia mener

«For at all satsingen på utdanning, forskning og innovasjon skal ha noen effekt, må det også skje en kontinuerlig læring på arbeidsplassen.»

Mens over halvparten av ansatte i norske virksomheter mener de får brukt kompetansen sin på jobb, opplever bare 20 prosent at arbeidsgiver i stor grad investerer i deres kompetanse. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Abelia.

– Dette er ikke godt nok. For at norske bedrifter skal være konkurransedyktige må vi ligge helt i teten på kunnskap og kompetanse. For at all satsingen på utdanning, forskning og innovasjon skal ha noen effekt, må det også skje en kontinuerlig læring på arbeidsplassen, sier Paul Chaffey.

Han påpeker at norske bedrifter møter stadig tøffere konkurranse, og som høykostland er det nesten umulig å konkurrere på pris. – Siden vi ikke kan være billigst, må vi i stedet være best. Derfor er det helt avgjørende at vi nå tar de riktige grepene for å styrke læring i arbeidslivet, sier Chaffey.

Humankapital driver økonomien

Menneskelige ressurser utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå en stadig voksende andel av Norges nasjonalformue, i 2008 lå andelen på 73 prosent. Samtidig som utdannings- og kompetansenivået aldri har vært høyere, bytter norske arbeidstakere jobb oftere enn før. Tidligere i år kunne Finn.no melde om rekordmange aktive CV-er i sin jobbportal, noe som tyder på at flere vurderer å skifte beite i nær fremtid.
– Det er helt naturlig at folk bytter jobb, samtidig som det gir arbeidsgiver et vanskelig dilemma. Jo mer som investeres i medarbeiders kompetanse, desto mer attraktiv blir medarbeideren for andre bedrifter. Derfor trenger arbeidsgiver en økonomisk gulrot slik at det satses nok på kunnskap, sier Chaffey.
Han mener dagens offentlige virkemidler i stor grad er tilpasset industri og tradisjonelle næringer, og etterlyser virkemidler som stimulerer arbeidsgivere til å investere i medarbeideres kompetanseutvikling. – Vi kan for eksempel tenke oss en ordning med KompetanseFUNN, bygget over samme lest som SkatteFUNN, som treffer alle bedrifter og gjør at de legger mer penger i læring på arbeidsplassen, foreslår Chaffey.

– Klasseskille i arbeidslivet

Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI, mener en KompetanseFUNN-ordning vil gi svært høy avkastning for samfunnet. – Dersom vi ikke gjør noe vil arbeidslivet, særlig små og mellomstore bedrifter, fortsette å underinvestere i sine ansattes kompetanse, mens de store selskapene vil dra ifra. Det vil skape et klasseskille i norsk arbeidsliv som kan få store skadevirkninger på sikt, advarer han.
Ifølge Reve vil læring i arbeidslivet samt et fremragende utdanningssystem være fremtidens viktigste konkurransefortrinn. – De fleste tilbringer over dobbelt så lang tid i arbeidslivet som de gjør i utdanning. Utviklingen vår stopper ikke ved avsluttet eksamen, poengterer BI-professoren.

Les hele saken i Ukeavisen ledelse.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842