To ganger i året arrangerer Abelia et kortfattet halvdagskurs i politisk påvirkning. Formålet er å gjøre medlemmene bedre i stand til å påvirke egne rammebetingelser. Vårens halvdagskurs arrangeres torsdag 24. mars kl 0900-1300 i Oslo, og er gratis for Abelias medlemmer.

- Vi har mange positive tilbakemeldinger på disse kursene, sier politisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum. Her er det lav terskel for å delta, og vår erfaring er at kurset setter i gang mye egenrefleksjon hos deltakerne. Mange har nok mye å hente når det gjelder å overbevise politikere og myndigheter. Mye handler om å bli bevisst hvilke knep som gjelder for politisk kommunikasjon. I tillegg får du overblikk over hvordan offentlige beslutningssystemet fungerer.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842