Norge oppleves ikke som en attraktiv destinasjon for mennesker med høy utdanning og etterspurt kompetanse. Nye tall viser at vi tiltrekker oss lavere kompetanse fra utlandet, målt i utdanningsnivå, enn hva som allerede finnes her. Sett fra verden er Norge langt fra førstevalget for kloke hoder.

Mangler kompetanse

Dette handler om langt mer enn å fylle opp ledige stillinger, sier Bjørgum. Nær all ny forskning, innovasjon og kunnskap skapes utenfor Norges grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmiljøer rundt om på kloden. Tette koblinger til talenter, entreprenører og forskere fra disse miljøene blir en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv i høykostlandet Norge. To av tre kunnskapsbedrifter anser aktiv tilrettelegging fra myndighetene som nødvendig om næringslivet skal tiltrekke seg mer kompetent arbeidskraft.

Etablerer ny plattform

Dette var også noe av bakgrunnen for konferansen Oslo Global Mobility Forum onsdag 2. november, som Abelia i samarbeid med Oslo Handelskammer, Kulturtolk og Handelshøyskolen BI sto bak. Konferansen samlet nær hundre av Norges viktigste kunnskapsbedrifter. Formålet er å sette søkelys på å forbedre rammebetingelsene for utenlandske kunnskapsarbeidere og deres familier og hva som skal til for at Norge skal bli et attraktivt sted for global kompetanse.

Må tenke bredere

Målbevisst satsing på forskning og verdensledende miljøer i forhold til kompetanse, laboratorier og utstyr kan sikre oss fortrinn i kampen om de kloke hodene. Det er også et presserende behov for flere internasjonale skoler og mer bruk av engelsk som arbeidsspråk i samfunns- og arbeidsliv. Dessuten har vi om lag 15000 utenlandske studenter i Norge. 25 prosent av alle norske doktorgrader tas av utenlandske statsborgere, men flertallet reiser ut igjen etter endt eksamen. Veldig mange havner i våre konkurrentland i stedet. Slik utdanner vi studenter for siden å la dem konkurrere mot oss. Er det særlig smart?

Abelia har kartlagt kunnskapsnæringens behov og formulert hva som kreves av ny politikk. Dokumentet ”Honningkrukken Norge?” oversendes nå regjeringen.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842