Hvorfor hører vi aldri mor si: "Det er kanskje enklere for oss mødre? Vi vet jo alltid at vi har en i bakhånd som alltid kvalitetssjekker at det er gjort riktig. Klær til Leon tror jeg for eksempel aldri jeg har kjøpt". Hvorfor er det så få kvinnelige ledere i næringslivet og så få kvinner i styrerommene? Kanskje en riksdekkende avis forrige helg ga oss svaret uten helt å vite det selv?

Sitatet over er hentet fra en riksdekkende avis– det vil si sitatet var ikke akkurat slik som over, for det var en far som uttalte seg, og sa dette: "Det er kanskje lettere for oss fedre? Vi vet jo at vi har en i bakhånd som alltid kvalitetssjekker at det er gjort riktig. Klær til Leon tror jeg for eksempel aldri jeg har kjøpt".

Stopp opp litt. Kjenn på det. Er det ett av disse sitatene som skurrer mer enn det andre? Øynene blir litt større og forundringen øker betraktelig når uttalelsen knyttes til en kvinne? Eller dukker de samme assosiasjonene opp i begge tilfeller?

Den samme riksdekkende avisen skrev saken "Søker tryggere jobber". Trivsel og trygghet på arbeidsplassen er avgjørende når kvinner søker ny jobb. Menn tar større risiko.
Hvis du kobler disse to sakene sammen med debatten om hvorfor det er så få kvinnelige ledere i næringslivet, så få kvinner som påtar seg styreverv og som tar ansvarsfulle jobber utenfor familien, gir svaret seg nesten selv: Kvinner søker trivsel og trygghet fremfor risiko og ansvar når de skal søke jobb fordi de allerede har et så stort kvalitetssjekker-ansvar og flere "lederroller" i heimen. La meg raskt ramse opp noen:

1. Mattilsyn – Du må alltid dobbeltsjekke at matboksene inneholder minst 5 om dagen
2. Biltilsyn – Sikker frakt av unger i bil krever sitt
3. Datatilsyn – Sørge for at ungene aldri bruker mer enn så mange timer foran PCen i døgnet
4. Finanstilsyn – Selvforklarende
5. Helsetilsyn – Er det ull innerst? Hvordan er temperaturen? Kan minsten bevege seg utenfor huset i dag?
6. Justervesen – Du må alltid sjekke at ungene får i seg den riktige mengden av de ulike næringsstoffene
7. Klima- og forurensingsdirektorat – Er de bæsjebleiene fjernet på en forsvarlig måte?
8. Arbeidstilsyn – Ingen skal utsettes for barnearbeid i vår familie
9. Utdanningsdirektorat – passe på at ungene gjør lekser
10. Luftfartstilsyn – Passe på at ungene ikke kaster ting på hverandre
11. Dyretilsynet - Skal påse at ingen tømmer melkeglasset i akvariet, lukker opp døren så sebrafinken forsvinner ut, drar katten i halen eller stikker blyanten i øyet på hunden.
 

For flere tilsyn, se Heges blogginnlegg "Storpolitikk i heimen"

Og sikkert en rekke andre kontrollorganer som jeg har glemt i farten. Høres det gøy ut? Med utgangspunkt i dette synes jeg egentlig det er ganske så beundringsverdig at så mange kvinner i Norge velger å være i jobb ved siden av familielivet.
Om dette noen gang vil komme frem i statistikker, slik at man med begrunnet sikkerhet kan si at det er en sammenheng her, gjenstår å se. Noe vi derimot vet med sikkerhet, og som en fersk eliteundersøkelse fastslår, er at tre av fire norske toppledere er menn. Kvinner styrer kun 7 promille av verdiene på Oslo børs. Størst andel kvinnelige ledere finner man i mellomledersjiktet, og da særlig innenfor undervisning- og omsorgssektoren.

En annen ting vi vet med sikkerhet er at holdningsskapende arbeid er vel så viktig som tall og statistikk. Det er lettest å suge til seg uttalelser som støtter opp om de holdningene man allerede har. Det at mor er familiens naturlige kvalitetssjekker er en holdning som bør endres. Den hører hjemme i et samfunn som er langt mindre likestilt enn det Norge tross alt er i dag.

Les kronikken i VG 18. februar 2013

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094