Før jul skrev Abelia om bedriften Pixellus som er bemannet av personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. Mannen bak Pixellus er nå aktuell med et nytt initiativ: Sosialtengasjement.no. Både Abelia, NHO Service og Norsk Industri er aktive støttespillere i dette prosjektet. Initiativet bygger på erfaringene fra Pixellus AS, der mennesker med Aspergers syndrom og sterk interesse for foto og bildebehandling er spesialister i digitalisering og restaurering av fotografier.  Selskapet har som mål å være best i denne nisjen av digital bildebehandling, ikke på tross av, men på grunn av de spesielle egenskapene hos denne gruppen mennesker. Samtidig er mennesker med Asperger syndrom ofte blant de som ender på uføretrygd i ung alder.

Leter etter bedrifter

- Vi er ute etter entreprenører som ser mulighetene, enten det er snakk om å starte et nytt selskap eller i vesentlig grad å endre tankemåte i et allerede etablert selskap. I begge tilfeller er holdningen hos daglig leder helt avgjørende. For et etablert selskap er det daglig leder som setter rammene for sosialt engasjement og for hvilken grad av entreprenørskap (eller "intraprenørskap") som er akseptert og applaudert i bedriften. Vi er spesielt på jakt etter etablerte bedrifter som ledes av mennesker som selv har følt utfordringer på kroppen for en bestemt gruppe av de som "falt utenfor". Danske Specialisterne og norske Pixellus ble f.eks. begge startet av fedre til gutter med diagnose innen autismespekteret, påpeker Wig.

Det må være latterlig enkelt å si ja!

- Jeg tror at svært mange bedriftsledere i utgangspunktet er positive, forutsatt at et bidrag ikke i vesentlig grad øker kostnader eller skaper "støy" i forhold til andre ansatte.  Det må være latterlig enkelt å si ja!  Hvis vi holder oss til eksempelgruppen med Asperger syndrom, er det ikke nødvendigvis enkelt å ta inn personer med slik diagnose hvis bedriften selv skal finne ut hvordan arbeidsprosessene må struktureres og dokumenteres, og hvordan det sosiale samspillet kan fungere vis-a-vis andre ansatte.  Det enkleste er alltid å si nei. Men hva hvis det fantes gjenbrukbar beste praksis fra andre steder? Hva hvis en slik rekruttering ikke bare var en person, men en pakke der personen støttes av strukturerte roller og arbeidsprosesser, opplæringsopplegg og veiledning, sier Wig. – Vi ønsker å finne pilotene blant medlemsbedriftene i Norsk Industri og Abelia. Fokus er å skape et fåtall suksesser og deretter bygge på eksemplets makt, kontra å mobilisere en stor mengde bedrifter til halvhjertede initiativer tidlig, avslutter Wig.

Endring av holdninger

- Dette er et prosjekt som kan være med på å endre holdninger i norsk næringsliv når det gjelder mennesker som "faller utenfor" arbeidslivet, sier Paul Chaffey. Med Wig sine erfaringer som gründer og hans evne til å se forretningsmuligheter har jeg stor tro på at dette er et bra prosjekt, sier Chaffey. Med disse ordene oppfordrer han medlemsbedrifter i Abelia til å ta kontakt med Wig dersom de ønsker å være med som pilotbedrifter i prosjektet sosialtengasjenment.no.

For mer informasjon se sosialtengasjement.no - spørsmål og svar.

Følg også Sosialtengasjement.no på facebook.

Christian Wig kan kontaktes her: Mobil: 958 00 958 eller email: christian.wig@pixellus.no