Vi er verdens beste land å være mamma i, vi har de beste velferdsordningene, men likevel vil vi ha mere. Det er på tide å snu oppmerksomheten fra begrensninger til muligheter, sier Wibe.

På selveste kvinnedagen 8. mars, og i det året vi markerer 100 år for kvinners stemmerett, er det nyttig å reflektere over hva som skal til for å skape muligheter for kvinner. I 1913 fikk kvinner stemmerett. Det åpnet store muligheter for kvinner. I 2013 må vi tenke likestilling for de neste 100 år. Norge er avhengig av at kvinner tar en større og mer synlig rolle i arbeidslivet.

- For å skape større muligheter for kvinner anno 2013 trenger vi en fornying av arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, sier Wibe. Med en sterkere grad av fleksibilitet kan flere kvinner jobbe 100 prosent stilling, og ha anledning til både å gjøre karriere og håndtere familielivet.

Et eksempel:

Live Leer er Leder internkommunikasjon i Opera Software. Både hun og mannen Egil jobber 100 prosent. De har 3 barn på 3, 5 og 8 år, Jens, Jørgen og Iben.  Hun ville ikke håndtert en slik jobb parallelt med å ivareta familien hvis hun ikke hadde den fleksibiliteten en særlig uavhengig stilling tillater henne.

- Jeg kunne ikke hatt denne jobben hvis jeg ikke kunne styre hverdagen selv. Hvis valget sto mellom familie og karriere ville jeg valgt familien men denne løsningen gjør at jeg kan få begge deler, sier Live Leer. Mannen hennes Egil jobber 100 % som lærer på Marienlyst ungdomsskole. Egil er også engasjert i FUB (Foreldreutvalget for barnehager), samt FAU på Svendstuen skole.  Live reiser også i jobben, ca. en gang i måneden, og Egil reiser heldigvis bare med FUB noen et par ganger i året.

Abelias løsning:

Vi mener rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid bør utvides, samtidig som årsverksrammen ivaretas. Dette innebærer at tillatt daglig arbeidstid må utvides og at kveldsarbeid og arbeid på søndager kan skje uten særskilt begrunnelse.

Dessuten bør bestemmelsen om særlig uavhengig stilling endres i tråd med EU-direktivet og omhandle arbeidstakere som "tar selvstendige beslutninger". Dette kan være enklere å praktisere.

Får vi gjennomslag for denne løsningen kan vi få en lovmessig praktisering av arbeidstid, og ikke slik det er i dag hvor loven ikke passer for kunnskapsarbeidere og er umulig å overholde uten at strenge kontrollrutiner innføres.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153