Mye kan sies om innvandringspolitikken, men særlig fremtidsrettet er den ikke. I snart hundre år har innvandringspolitikken vært formulert i Fridtjof Nansens ånd, med et sterkt og inderlig ønske om å hjelpe utsatte flyktninger og asylsøkere. En fin og stolt tradisjon, og vårt flerkulturelle samfunn gjør i alle fall meg veldig stolt av å bo i Norge. Likevel, Amelie-saken har åpnet manges øyne for en annen viktig side av innvandringen: Vi trenger kompetanse.

For vi vet nå hva vi skal leve av i fremtiden. Allerede nå drives norsk økonomi av kunnskap og teknologi, og de fremtidige arbeidsplassene vil komme i kunnskapsbasert næringsliv. Og når kunnskap er den mest verdifulle produksjonsfaktoren, blir vi avhengig av vår evne til å tiltrekke, utvikle og beholde talent. Da spiller det liten rolle hvor menneskene kommer fra.

Kunnskapsbedrifter har påpekt dette i en årrekke, men politikerne har liksom ikke villet ta i saken. Kanskje er det fordi det er så mange tabuer ved innvandringspolitikken. Og hvem vil vel miste stemmer? Derfor bør det ropes hurra når politikere endelig ser at mennesker som Maria Amelie, med mastergrad i teknologi og vitenskap og stor skaperkraft, tydeliggjør hva som driver norsk økonomi.

For saken har mobilisert et helt folk. Senterpartiet tar til orde for å tenke nytt om kompetanseinnvandring, og andre henger seg på. Justisdepartementet snakker nå om å justere regelverket. Debatten er i gang, og det er flott. Men la oss ikke glemme at vi ikke er alene i konkurransen om de beste hodene.

Innovative byer og regioner over hele kloden konkurrerer om å tiltrekke seg talenter, entreprenører og forskere. En rekke land har allerede gjennomført store endringer i lovgivningen for å nå opp i konkurransen. I Danmark er det innført et nytt poengsystem for arbeidsinnvandring som premierer folk med høy utdannelse, spesielt fra internasjonalt anerkjente universiteter.

I Norge har vi ikke engang meldt oss på den globale konkurransen. Før nå. Det er nå økende forståelse for at vi ikke kan bygge innvandringspolitikken utelukkende på Nansen, vi trenger også aktive tiltak for å rekruttere de beste. Og som Shazhad Rana poengterte så godt på NHOs årskonferanse, er det en myte at kompetente folk vil til Norge. For høyt utdannede spesialister virker verken lønnsnivået, minusgradene eller den norske fremmedfiendtligheten spesielt attraktivt.

Tarje Bjørgum jobber som politisk rådgiver i Abelia. Gjennom hele sitt liv har han hatt en forkjærlighet for firkanter, i alle fasonger. Han er opptatt av samfunnsspørsmål, og spesielt gløder han for kommunikasjon og forandringsarbeid. Tarje er en av bidragsyterne til Abelias serie ”Skråblikk”.
 

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842