Fakta

I en nordisk undersøkelse foretatt av Nordisk Forum i 2010 svarte 95% av bedriftene i undersøkelsen at de tror de vil ansette flere medarbeidere de neste fem årene. 69% tror det er viktig å ha ansatte med internasjonal erfaring, mens 62% allerede har ansatte utenfor sine egne grenser.

Norsk næringsliv er allerede sterkt internasjonalt orientert. Flere multinasjonale selskaper har baser i Norge og norske bedrifter retter seg mot internasjonale markeder. Bedrifter sender ansatte utenlands eller tiltrekker seg ansatte fra andre land. – Til tross for dette er det en myte at kompetente fagfolk strømmer til Norge, sier Tarje Bjørgum i Abelia. Kampen om kompetanse er global, og skal vi lykkes i konkurransen må vi gjøre oss mest mulig attraktive for globale talenter og deres familier. Oslo Global Mobility Forum arrangeres 2. november og blir et svar på dette.

Mobiliserer aktørene

Konferansen i november samler næringslivsledere, myndigheter, rekrutteringsselskaper og ekspertise på utveksling av arbeidskraft på tvers av grensene. Det vil kreve nye strategier for å tiltrekke og beholde dyktige fagfolk. Kunnskap og forståelse for hvordan en tilrettelegger og håndterer dette er derfor viktigere enn noen gang, sier Bjørgum. Bak initiativet står Oslo Handelskammer, Handelshøyskolen BI og Kulturtolk, i samarbeid med Abelia.

En sentral møteplass

Forumet i november blir derfor ikke bare en ordinær konferanse. Like mye blir dette også starten på et større felles initiativ, sier Bjørgum. Dette blir en sentral møteplass for alle som arbeider med eller er interessert i mulighetene i det internasjonale arbeidsmarkedet. Det er behov for aktive tiltak for å hjelpe norske bedrifter med å sikre seg høy kompetanse. Det handler også om å utfordre politikerne slik at Norge kan bli et mer attraktivt sted for utenlandske fagfolk og deres familier.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842