- Det er særlig en ting jeg misliker sterkt rundt debatten om arbeidstid, og det den vedtatte sannhet om at de som ønsker endring i arbeidstidsbestemmelsene er brutale, mens de som ønsker å beholde regelverket slik det er i dag er humane, sier Skogen Lund. Dette er en feilslutning og strider mot all fornuft. - Dersom det å arbeide betyr å finne mening for seg selv og andre, er det ikke sikkert at klokka er den beste måleenheten, sier Skogen Lund. Vi må tørre å tenke utenfor boksen. Arbeidstidsbestemmelsene må forenkles og tilpasses vår tid.

Les også kronikken: Myter om fleksibilitet

Hvorfor jobber vi?

Hege Gjessing, nestleder i Akademikerne startet sitt innlegg med spørsmålet: Hvorfor jobber vi? - Det har vært forsket mye på dette, og svaret er tydelig, sier Gjessing: Menneskene jobber for å finne mening. – Denne meningen er det ikke nødvendigvis sikkert at man finner på kontoret mellom åtte og fire. Akademikerne ønsker seg også en oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene slik at de passer bedre med den virkeligheten vi lever i. – Samtidig må vi huske på at alle trenger et vern, sier Gjessing. Ikke alle klarer å sette grenser for seg selv. Vi ønsker å opprettholde dagens maksgrense på antall arbeidstimer pr. år. Her - og på flere områder - er Abelia og Akademikerne enige.

Les også Gjessings og Chaffeys kronikk om arbeid og fritid

Meningen med livet og jobben

Poenget med at mennesker jobber for å finne en mening, ble forsterket av Tove Selnes og hennes historie fra Opera Software. Hun forteller om ansatte som jobber for noe større enn selve tjenesten eller produktet Opera leverer. – Kunnskapsarbeiderne i Opera ønsker å være en del av noe større enn bedriften, sier hun. De drives ikke av høyere utbytte for investorene. De drives av et indre ønske om å gjøre en forskjell. – For å tiltrekke oss de beste, må vi kunne tilby nettopp dette, sier hun. Interessante og utfordrende jobber bidrar til dette. Og fleksibilitet er en nøkkel til suksess.

Les også saken: Opera Software eksporterer pappaperm

Hva er en god arbeidsplass?

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work, viste frem interessante tall fra arbeidsplassene som er kåret til de beste i Norge. Hva er en god arbeidsplass, spør han. Undersøkelsene Great Place to work gjennomfører viser at en god arbeidsplass er en arbeidsplass hvor du har tillit til de mennesker du arbeider med, er stolt av det arbeidet du utfører og føler fellesskap med dine kolleger. Undersøkelsen i Norge viser blant annet: 

  • Alle "beste" arbeidsplasser har fleksible ordninger
  • 50 % har mulighet for fleksibel arbeidsuke
  • 95 % har mulighet for å arbeide hjemmefra
  • Opplæring og støtte i stressmestring og styring av egen hverdag
  • Tett og regelmessig oppfølgning fra nærmeste leder
  • Bruker aktivt ny teknologi i kommunikasjon

Her kan du laste ned Jannik Krohn Falck sin presentasjon


Nytt arbeidsliv – gammelt regelverk

Abelias egen advokat og leder for arbeidsrettsavdelingen, Birgit Abrahamsen holdt et engasjert innlegg om dagens arbeidstidsbestemmelser og kompleksiteten og hindringene som finnes. Med en forrykende avslutning som besto av høytlesning fra lovteksten, bekreftet hun i aller høyeste grad Kristin Skogen Lunds poeng om at loven er for komplisert og trenger modernisering.

Les også: Nytt arbeidsliv – gammelt regelverk, kronikk i DN av Birgit Abrahamsen

Debatten

Det ble god temperatur under debatten som avsluttet seminaret. I tillegg til Hege Gjessing og Kristin Skogen Lund deltok Kristin Vinje for Høyre og Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. I grove trekk kan debatten oppsummeres på følgende måte: Høyre ønsker å se på en forsiktig oppmykning av arbeidstidsbestemmelsene. Arbeiderpartiet mener det finnes nok av muligheter i dagens lovtekst, og ønsker å beholde den slik den er. Men Trettebergstuen er ikke fremmed for å se på unntaksbestemmelsene. Hun innrømmer at det er tungvint å måtte søke om unntak hvert eneste år. Akademikerne og NHO er enige om at det må en oppmykning og tilpasning til. Det er ikke heldig med en arbeidsmiljølov som brytes av veldig mange hver eneste dag. Da er det på tide å tenke nytt.

Live Leer fra Opera Softeware åpnet seminaret fra storskjerm. Innslaget kan du se her.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265