Europakommisjonen legger frem nye forslag til direktiv om offentlige innkjøp. Gjønnes sier blant annet at dette er en seier for små og mellomstore bedrifter. De er favorisert ved utarbeidelsen av det nye direktivet, sier hun.

Noen hovedpunkter i de nye direktivforslagene:

  • Kontrakter som tildeles over 40 millioner kroner må heretter som hovedregel splittes opp i delkontrakter
  • Småbedrifter som er underleverandører til store kontrakter skal betales direkte av oppdragsgiver
  • Selskaper som rammes av korrupsjon får opphevet anbudskarantenen dersom det tas skikkelig grep og ryddes opp
  • Innføring av "bedriftspass" der all dokumentasjon om selskapene ligger i en minibrikke

Store summer

EUs samlede offentlige innkjøp utgjør til sammen 18 prosent av medlemslandenes bruttonasjonalprodukt. I 2007 utgjorde summen 2000 milliarder euro.

Les hele saken - Seier for de små - i Dagens Næringsliv 20. desember 2011

Se også NHOs websider om offentlige innkjøp