Nina Dahl, sektorleder for Industriell prosessteknologi og Aage Jostein Thunem konserndirektør for SINTEF IKT, møtte Kristin Vinje med gode presentasjoner ved å vise SINTEFs arbeidsmåter og politiske utfordringer. Særlig to områder ble trukket frem som avgjørende for virksomheten: 1) Tilgang på rett kompetanse og 2) Finansiering av EU-prosjekter.

Tilgang på rett kompetanse

- SITNEF rekrutterer så å si bare folk med doktorgrad. Det gjør at vi til tider har en utfordring med å finne kvalifiserte kandidater, sier Thunem. Vi opplever at det er flere utledninger enn nordmenn som tar doktorgrad i Norge. Selv om noen av utledningene blir etter endt doktorgrad, er det på langt nær mange nok som blir værende i Norge, sier Thunem. For å få de beste hodene, må vi selv oppsøke dem rundt om i verden. Hos SINTEF jobber det folk med 68 ulike nasjonaliteter. Nina Dahl kan fortelle at det for tiden kommer en del høyt kvalifiserte europeere med stort engasjement og som ønsker å bli værende her. - Da kommer de med hele familien, sier Dahl.

Vinje er tydelig på at hun ønsker å legge best mulig til rette for høyt kvalifiserte utledninger som ønsker å jobbe i Oslo. – De må få det tilbudet de forventer når de kommer hit. Oslo kommune har nå etablert et internasjonalt skoletilbud i Oslo, og vi har planer om å utvide dette slik at vi også i Oslo skal få en egen internasjonal skole, sier Vinje.

Merker dere noe til finanskrisa, spør byråden. – Ja, det har blitt større søkning til EU-programmene enn tidligere, sier Thunem. Dermed er kvalitetskravet hevet, og mange prosjekter som er støtteverdige er det ikke penger til, sier han. SINTEF er også avhengig av et næringsliv som tjener penger. Vi ser en svak utvikling der olje- og gassindustrien begynner å bli forsiktige. Det kan få store konsekvenser for oss. Samtidig er SINTEF dyktige på å lande prosjekter i EUs rammeprogram. Det betyr at vi er attraktive samarbeidspartnere også for andre aktører.

Finansiering

Det koster penger å delta i EUs rammeprogram. Kunsten er å bygge en prosjektportefølje av komplementære prosjekter slik at det går an å få en fornuftig økonomi i porteføljen. Enkeltstående prosjekter gir dårlig økonomisk uttelling. Forskningsinstitutter i resten av Europa får høyere basisbevilgninger enn oss i Norge. STIM-EU og PES-midler som forvaltes av Forskningsrådet, er de aller viktigste virkemidlene for oss når det gjelder finansiell støtte til å sette i gang med EU-prosjekter, sier Thunem. Likevel opplever vi noen ganger at dette ikke er tilstrekkelig. Vinje har forståelse for utfordringene rundt deltakelse i EU-prosjekter. Hun sier: Staten har besluttet at vi skal delta i rammeprogrammene til EU. Store deler av forskningsmidlene som betales ut av myndighetene, er EU-finansiering, sier Vinje. Da må vi få maks ut av innsatsen. Det betyr ikke nødvendigvis at det er behov for mer penger, men pengene må innrettes på en måte som gir mest mulig avkastning, sier Vinje.

Brenner for forskning

Kristin Vinje har en brennende interesse for forskning og forskningspolitikk. - Jeg har selv jobbet på SINTEF og kjenner organisasjonen godt. Det er en fantastisk spennende arbeidsplass bestående av utrolig mange kompetente og kreative mennesker som bidrar til innovasjon og nyskaping både nasjonalt og internasjonalt, sier hun. Det var både nyttig og hyggelig å få lov til å komme på besøk, smiler byråden. Det er meget stor sannsynlighet for at jeg blir valgt inn på Stortinget til høsten. Da er det forskningspolitikk som står øverst på min ønskeliste over arbeidsoppgaver.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094