Female Future er NHOs målrettede tiltak for å få flere kvinner i styrer og i lederposisjoner, og er finansiert av NHO og Innovasjon Norge. I jubileumsåret 2013 tilbys NHO Female Future i fire landsdeler:

  •     NHO Female Future Østlandet (søknadsfrist 20. august 2013)
  •     NHO Female Future Vestlandet (nærmere informasjon om oppstart kommer)
  •     NHO Female Future Midt-Norge (nærmere informasjon om oppstart kommer)
  •     NHO Female Future Nord-Norge (nærmere informasjon om oppstart kommer)

- NHOs Female Future-program legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. Vi har meget positive erfaringer og resultater med programmet, sier Kristina Jullum Hagen.

Kort om NHO Female Future

Programmet går over ett år, og er åpent for bedrifter og virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i ledelsen og styrene i bedriftene. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet.

Bedriftene skal deretter velge ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Deltakerne skal velges ut av bedriftens ledelse, og hver bedrift har mulighet til å søke med inntil to deltagere per år.

- Gjennom programmets første 10 år har om lag 1350 kvinner deltatt på NHO Female Future. I høst markeres jubileet med en egen jubileumskonferanse torsdag 28. november, som også nye deltakere vil bli invitert til, sier Hagen.

Hvordan søke?

Du søker om deltakelse på NHO Female Future-programmet Østlandet ved å fylle ut søknadsskjemaet. I tillegg ber vi deg sende din CV og et kort motivasjonsbrev (max. 1800 tegn)  til Hilde Rønneberg i NHO. I motivasjonsbrevet ber vi om at du reflekterer rundt følgende spørsmål:

  •     På hvilken måte vil Female Future-programmet være nyttig for deg?
  •     Hva motiverer deg til å delta i Female Future-programmet?
  •     På hvilken måte kan du bidra i gruppa?

Detaljert informasjon om Female Future-programmet på Østlandet finner du her. Oppstart for NHO Female Future Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge blir annonsert på NHOs nettsider så snart dette er klart.

Les også saken i DN: NHO firedobler satsning

Saken er hentet fra nho.no