15 kvinnelige ledere i Abelias medlemsbedrifter fikk møte Hege Skryseth til samtale om arbeidsmiljø da Abelia arrangerte sommeravslutning i ledernettverket for kvinner. Det var god stemning i peisestuen på Næringslivets Hus. Hvordan skape god kultur engasjerer, og Skryseth sitt innlegg bidro til gode refleksjoner rundt temaet.

Mer om de tre aksene

Tillit innebærer at alle har en felles forståelse for hva som er de overordnede målene. Medarbeiderne må forstå sin rolle og selv kunne komme med innspill på hva de kan bidra med for å nå målene. Det betyr at vi må jobbe aktivt med at alle forstår målstrukturen. Klarer vi det, blir det nøytrale og gode fagsamtaler, sier Skryseth.

Fleksibilitet betyr blant annet at vi praktiserer selvledelse. Det betyr ikke at det er fritt frem, men alle har anledning til å styre sin egen hverdag, så lenge de leverer på målene som er satt. Vi har medarbeidersamtaler en gang i måneden. På denne måten har vi anledning til å se hver enkelt og være tett på som gode sparringspartnere, sier Skryseth. Så lenge man når målene sine, er det ingen som legger seg oppi hvor og når man jobber.

Stolthet er undervurdert i mange organisasjoner, mener Skryseth. – Evner man å få frem denne følelsen, gir folk det lille ekstra. Vi legger til rette for allmøter hver fredag. Her kan teamene presentere det de jobber med. Her deles historiene og identiteten vår samles. Det er viktig å bli sett av flere for det man gjør. Vi har klart å skape en kultur der vi applauderer hverandres innsats. På sommerfesten har vi prisutdeling, og da er det mange godord og trampeklapp til vinnerne.

En viktig struktur

- Strukturen som ligger i bunn, er avgjørende for at vi lykkes, sier Skryseth. Strukturen legger til rette for at vi skal bli godt kjent. Selv om det er mulig med hjemmekontor hos oss, er det slik at interne møter skjer på mandager og fredager. Da er alle på kontoret. Vi ønsker ikke å miste latterne i gangene. Hadde vi ikke gjort det på denne måten, er jeg redd for at de sterkeste fagpersonene, som ofte er seniorene, ikke hadde vært mye til stede på kontoret. Nettverk er ikke så viktig for dem. Dermed ville yngre medarbeider gått glipp av viktige ressurser og læremestere, sier hun.

Motivere jentene

Hos Microsoft jobber de aktivt for å rekruttere jenter. – Vi ser at trainee-programmet vårt er attraktivt blant jenter. Dette er derfor noe vi bruker bevisst for å få tak i de beste jentene. Det er helt klart flest menn som jobber hos oss, sier Skryseth. Vi har som mål å få en bedre kjønnsbalanse. Når det gjelder lederstillinger ser vi en trend som går i retning av at kvinner stopper på mellomledernivå.  Derfor er det viktig å motivere jenter til å forstå at det ikke er så mye mer krevende å være toppleder. Ofte er mellomlederjobben mye tøffere enn topplederjobben, smiler Skryseth.

Kompetanse

- Vi opplever at studenter fra utenlandske utdanningsinstitusjoner er bedre rustet til å møte arbeidslivet enn det norske studenter er, sier Skryseth. Det er viktig for oss å få inn kompetanse som forstår hva det betyr å være i næringslivet. Noen ganger bruker vi unødvendig mye tid på å få helt elementære ting på plass. Her kunne jeg ønske meg en tettere dialog mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner i Norge, sier hun.

Les også lederintervjuet med Hege Skryseth

Toppledernettverk for kvinner

- I første halvår av 2013 har Abelia tilbudt toppledernettverk for kvinner blant våre medlemsbedrifter. Vi har hatt tre samlinger til nå, og tilbakemeldingene er positive, sier initiativtaker og kommunikasjonsdirektør i Abelia, Hilde Widerøe Wibe. Det blir nye samlinger til høsten. Datoer og tema for samlingene er ennå ikke satt. Dersom du ønsker informasjon om dette nettverket, kan du ta kontakt direkte med meg, sier Wibe.

Kontaktperson Hilde Widerøe Wibe

hilde.wibe@abelia.no

+47 481 31 153