Globale trender i næringslivet svekker Norges evne til å tiltrekke attraktiv arbeidskraft og bygge kompetansemiljøer. Professor ved Institutt for strategi og logistikk på Handelshøyskolen BI, Torger Reve, forteller at Europa, inkludert Norge, er i ferd med å forvitre som industrielt tyngdepunkt til fordel for særlig Asia. Kompetansen følger etter.

– Det har vokst fram en ny type arbeidstaker, en globetrotter som beveger seg gjennom internasjonale selskaper på tvers av kulturer. Det betyr at bedrifter som før flyttet produksjonen over landegrensene nå også kan flytte kunnskap. Derfor må Norge i årene framover satse på kunnskapsinnvandring. Skal vi få det til, må vi bli best i de næringene hvor vi kan bli det, ellers nytter det ikke, sier BI-professoren.

Norge for smått

Reve presenterte trender innen global mobilitet sammen med fremtidsforsker ved The Center for Global Talent Strategy, danske Sally Khallash, under Oslo Global Mobility Forum 18. oktober hos Abelia. Khallash har forsket mye på det globale arbeidsmarkedet, og forteller at norske bedrifter må klare å hamle opp med sterk konkurranse om de største talentene, fra uventet hold. Hvor hard denne konkurransen blir, kan komme som et sjokk på mange.

– Voksende markeder som Kina og India drar nå til seg stadig mer av den internasjonale kompetansen, og denne trenden vil bare forsterkes i årene fremover. Legg til den eksisterende konkurransen fra andre land i Europa, og Norge blir for liten, sier Khallash.

Hun mener det behøves en klar kompetansestrategi som ikke bare gjelder Norge, men alle de nordiske landene. – I Europa i dag trekkes mye av kompetansen til London, som har gode strategier og kontaktnett på plass. Skal vi kunne konkurrere om de beste hodene på det europeiske markedet, må de skandinaviske landene stå sammen, sier Khallash.

Les mer om Oslo Global Mobility Forum her:

(Pressenytt)