Fakta om Pixellus:

Pixellus er et spesialistselskap innen digitalisering, redigering og restaurering av kunders unike og uerstattelige fotografier, bemannet med mediainteresserte personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. Du kommer i kontakt med Pixellus på telefon 400 09 600.

I dag har Wig 5 ansatte med autisme eller aspergers som digitaliserer gamle fotografier som renses og restaureres etter behov. Selve ideen til å starte opp en bedrift av denne typen, fikk han av sin egen sønn Marius. – En morgen kom Marius løpende ned på kjøkkenet med den nye, restaurerte Flåklypa-filmen i hånda. Han var superengasjert og kunne fortelle i detalj hva som hadde blitt gjort og hvordan. Da skjønte jeg at det er Pixellus jeg skal starte, sier Wig. Og Pixellus sin forretningside er å ta vare på de umistelige øyeblikkene, de gamle fotografiene, på en ny måte.

Et liv på uføretrygd

Bare noen dager tidligere hadde Wig vært i dialog med Sogn videregående skole for å snakke om sønnen sine framtidsutsikter. Marius, som er autist, hadde da nesten to år igjen av skolen, men mye tydet på at sønnen kom til å ende opp med uføretrygd etter avsluttet skolegang. – Det passer ikke min sønn, sier Wig. Han er en gutt med høy intelligens og en arbeidsevne som ikke ligger tilbake for noen – så lenge man treffer han innenfor hans genuine interesseområde. Dette gjelder også for alle andre med samme diagnose, sier Wig. Han satte i gang med forretningsplanleggingen for ca 2 år siden, og Pixellus har nå vært operativt i vel ett år.

Lang fartstid som forretningsutvikler

Christian Wig har lang fartstid fra forretningsutvikling og IT-bransjen, og tok med seg mange av de forretningsmessige prinsippene da han med Pixellus satset på det som ofte kalles sosialt entreprenørskap. Det var særlig to spørsmål som ble tydelig for han under planleggingsprosessen:

  • Hvordan finner vi disse menneskene?
  • Hvordan demper vi de svake sidene?

- Disse spørsmålene brukte vi god tid på, sier Wig. Det holder ikke å finne personene med den rette diagnosen, de må også ha den rette interessen. – Vi kom i kontakt med flere som hadde vært gjennom ulike NAV-program, og så laget vi et selvstudium i fotografering og billedbehandling via nettet. Dette er et rent faglig studium, og det krever at du er genuint interessert for å klare å gjennomføre. Etter å ha bestått testen, kommer du til Pixellus på 4 dagers prøveproduksjon. Så får du et tilbud om praksisplass i maks 6 måneder. Etter dette er det fast ansettelse.

Når svakheten blir det viktigste konkurransefortrinnet

- Diagnosene aspergers og autisme gir sterke sider som nøyaktighet, strukturert, ærlig og lojal - alle svært viktige i vår daglige drift.  Mens de svake sidene setter svært sterke krav til dokumenterte og strukturerte forretningsprosesser og IT-støtte for disse, også for å dekke situasjoner med behov for skjønnsmessige vurderinger. Denne sterke strukturen ble rett og slett et av våre største konkurransefortrinn i arbeidet med å digitalisere bilder. Vi utfører jobben med en ekstrem ryddighet, sikkerhet og sporbarhet, sier Wig.

Sosialt intraprenørskap

Wig er også opptatt av å videreføre Pixellus som konsept. – Vi har brukt mye tid på å skreddersy en forretningsplan, og på å utvikle prinsipper og prosesser som er gjenbrukbare Jeg har en sterk tro på at disse kan overføres til flere områder – både i nye bedrifter i inn- og utland, sosialt entreprenørskap, eller som prosessplaner i allerede eksisterende bedrifter – noe jeg liker å kalle for sosialt intraprenørskap, sier Wig. – Jeg tror at de fleste bedriftsledere er positive til å legge til rette for personer med ulike diagnoser – bare det ikke blir for mye jobb. – Hvem ønsker vel som eksempel å takke nei til en pinlig nøyaktig Software-uttester, dersom man kommer i kontakt med en? Dette er også en måte å redusere antallet som går på trygd i dag, men som gjerne ønsker seg en jobb, avslutter han.

Kokepunktet 5. desember

Christian Wig kommer til Abelias kokepunkt 5. desember. Da kan du benytte anledningen til å være med i samtalen om det viktige temaet samfunnsinnovasjon. Kokepunktet er Abelias arena der vi tar pulsen på ulike endringstrender.

Pixellus sine hjemmesider

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094