Arbeidslivets parter møtte 26. november arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere IA-avtalen som går ut ved årsskiftet. Konklusjonen var klar; den nye IA-avtalen skal bli enklere og mindre byråkratisk.

NHO ønsker å starte forhandlingene om en ny IA-avtale så raskt som mulig. - Som tidligere presisert; vi ønsker å videreføre IA-avtalen, som har vist seg å virke positivt for NHOs medlemsbedrifter. Bedriftene har per 2. kvartal 2013 nådd IA-avtalens delmål om å redusere sykefraværet med 20 prosent, sier Hiim.

- Men, vi stiller tydelige krav i forhandlingene. Avtalen må betydelig forenkles og avbyråkratiseres. Med dagens IA-avtale bruker bedriftene mer tid på å fylle ut og sende riktige skjema til riktig tid enn til å gjøre det viktigeste, nemlig å jobbe forebyggende. Det er også viktig å finne gode målrettede virkemidler for bedriftene, sier Hiim.

Hiim håper et forhandlingsresultat vil være på plass så raskt som mulig, til beste for bedriftene.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Gro Lundberg

gl@abelia.no

+47 950 78 546