Hiim viser til LOs rapport om midlertidige ansettelser og sysselsetting som ble fremlagt 6. november.

- Hovedregelen bør fortsatt være fast ansettelse, men midlertidige ansettelser vil kunne gi flere arbeidstakere mulighet for å skaffe seg arbeidserfaring. NHO foreslår derfor at det bør være adgang til å ansette midlertidig i et bestemt tidsrom, for eksempel 12 måneder, eller når bedriften skal få utført et bestemt oppdrag, sier Hiim.

- Det er slett ikke slik at bedrifter helst ønsker hele arbeidsstokken på midlertidig kontrakter. En bedrift bygger konkurransekraft på dedikerte medarbeidere, og for å videreutvikle virksomheten er den faste kjernen av medarbeidere helt sentral, sier han.

Irrelevant for norske forhold

I rapporten lener LO seg på studier som viser hvordan økt adgang til midlertidighet på slutten av 90-tallet har fungert i land som Spania, Portugal og Frankrike. - Erfaringer fra andre land kan være nyttig, men overføringsverdien kan være begrenset når arbeidsmarkedene er svært ulikt konstruert, sier Hiim.

Et springbrett inn i arbeidslivet

Hiim viser til SSBs rapport fra i fjor som baserer seg på norske data fra 90-tallet og 2000-tallet. Rapporten konkluderer med at midlertidige stillinger fungerer som et springbrett til faste stillinger. Særlig blant unge og lavutdannede er denne effekten sterk.

- Studien viser også at folk ikke forblir i midlertidig stillinger. Hele 26 prosent av de midlertidig ansatte i ett kvartal er permanent ansatt ett kvartal senere. Etter ett år er om lag halvparten gått over i permanente stillinger, sier han.

Viktig tilbakemelding fra NHO-bedrifter

Det eksisterer ingen studier av om økt adgang til midlertidighet fører til flere i jobb totalt sett for Norge – nettopp fordi regelverket har vært uendret det siste 10 året. NHO har spurt medlemsbedrifter og de forteller oss to viktige ting:

  • to av tre bedrifter har udekket behov for ekstra bemanning i avgrensede perioder
  • dersom loven åpner for å ansette midlertidig ved slike behov svarer nær 70 prosent av de største bedriftene at de ville ansatt flere, mens andelen er på 56 prosent for når vi ser bort fra bedriftsstørrelse.

NHO har også spurt befolkningen om synet på midlertidig ansettelser. På spørsmål om hvorvidt "Utvidet mulighet for å tilby midlertidige ansettelser kan gjøre det lettere å få flere unge inn i arbeidslivet", svarer 67 prosent at de er enige, 16 prosent er verken enig eller uenig, 16 prosent uenig og to prosent vet ikke.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265