Laurence Evans i Strategoyne besøkte Dinamo på Lysaker, rett utenfor Oslo, 27. januar. Der sammenlignet han funn fra flere land. Han mener funnene fra Norge er oppsiktsvekkende. Norge ligger blant annet i verdenstoppen når det gjelder tillit til frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Samtidig ligger Norge godt under det europeiske gjennomsnittet når det gjelder tillit til næringslivet.

Paul Chaffey sier i en kommentar til DN:

- Utfordringen er å forklare hvorfor det er viktig for samfunnet at bedrifter tjener penger. Selv om det man holder på med er smalt, må det vises frem og settes i sammenheng. Legemiddelindustrien, for eksempel, lever av å redde liv, men har ikke greid å få det frem, sier Chaffey, og viser til at næringen har liten tillit i undersøkelsen. Han mener stor tillit til myndighetene er uttrykk for en sterk forestilling om en rettferdig stat som behandler alle likt. Medieoppslag om politiske partier som mottar gaver preller av, mens enkeltsaker om rike bedriftseiere fester seg. – Da kan en offensiv nærings- og skattepolitikk klinge godt, fordi man skal ta de som beriker seg selv på bekostning av Norge. Men det fører gjerne til generelle regler som rammer alle, advarer Chaffey.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842