Abelia mener

«Norge trenger en helhetlig politikk for kompetanseinnvandring. Nå!»

- Abelia har bestemt seg for å være en mot-røst til dem som er negative til kompetanseinnvandring, sier Chaffey. I mange av utregningene som brukes er det også mange nordmenn som vil komme dårlig ut, sier han. Vi må konsentrere oss om det som er viktig – nemlig kompetanse, uavhengig av landegrenser.

Norge er verdens dyreste land å produsere varer og tjenester i. Det norske lønnsnivået er 60 prosent høyere enn i landene vi konkurrerer med. Det er uproblematisk så lenge vi er verdensmester i teknologi, kunnskap og effektivitet. Enkel matematikk tilsier at vi må være 60 prosent bedre enn våre konkurrenter. - Det er vi ikke, sier Chaffey. Derfor trenger Norge flinke folk fra hele verden som ønsker å ta utdanning, forske og jobbe her.

Spiller ut feil kort

- Hadde folk skjønt hvor bra det er å leve og jobbe i Norge, så hadde det kommet mange flere, mener Silvija Seres, managing director, TechnoRocks. Det er ikke sikkert at spektakulær natur er det beste kortet å spille ut dersom man ønsker å tiltrekke seg folk utenfra, sier hun. Høykompetente folk er ofte urbane. Hvordan man kombinerer jobb og fritid her i landet er unikt og helt klart et konkurransefortrinn, mener hun.

Så langt har Regjeringen verken tenkt på eller lagd politikk eller statistikk for kompetanseinnvandring i Norge. Abelia, næringsforeningene i de seks største norske byene og Forskningsrådet har derfor i samarbeid med bransje, arbeidstakerforeninger, bedrifter og sentrale næringslivsledere etablert en felles plattform for kompetanseinnvandring til AS Norge.

Politikerne positive

Det var tydelig at det finnes skillelinjer. - At Norge ikke er forberedt på kompetanseinnvandring er nytt for meg, sier Norvald Mo, AP. Vi har en lang tradisjon for kompetanseinnvandring. Utfordringene må ligge andre steder. - Dette er rekrutteringspolitikk for Norge som nasjon, sa Torbjørn Røe Isaksen, Høyre. Vi må gå etter de store talentene, sier han. Ketil Solvik-Olsen fra FrP sier at vi må skille på ulike grupper. Kompetanseinnvandring styrker norsk konkurranseevne, mener han. Sp er også positive til kompetanseinnvandring og er opptatt av å ha et overordnet mål. – Målet må jo være at vi skal øke velferden i Norge, økt BNP pr innbygger, sier Erlend Grimstad, stortingskandidat i SP. Men ingen ønsker skattelette som tiltak.
Etter en spørsmålsrunde fra salen viser det seg at alle partiene sier nei til forslaget om skattelette i de første årene som arbeidstaker i Norge. Som Røe Isaksen sa det: - Høyre er for skattelette, men det må i så fall være til alle.

Les hele rapporten her:

Les også kronikken i Aftenposten: Kompetanse, ikke geografi

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842