Kunnskapsnæringen er svært sentral i norsk økonomi, med over 500.000 medarbeidere og høy verdiskaping.
- Fellesnevneren for disse bedriftene er at menneskelig kunnskap og talent er den viktigste ingrediensen, sier Tarje Bjørgum i Abelia. For disse bedriftene er det ikke lenger avskrivningssatser for maskiner eller priser på energi som er viktigst, men virkemidler og politikk for kunnskap, motivasjon og innovasjonsevne.

Kokepunktet blir en diskusjonsarena for nye utfordringer, hvor målet er engasjement og handling blant bedrifter og i opinionen. - Vi er midt i et skifte der gamle forståelsesrammer konkurrerer med nye, fortsetter Bjørgum. Arbeidslivet har historisk vært tilpasset industriens behov. Frontfagsmodellen for lønnsoppgjør eller HMS-bestemmelser for industrien er eksempler på dette. Navnet Kokepunktet signaliserer at kunnskapsøkonomien endrer arbeidslivet, omtrent som når en væske endrer konsistens til noe annet når den når sitt kokepunkt.

Første tema i Kokepunktet er internasjonal arbeidskraft. Det skjer 8. februar på DogA i Oslo. Vi spør om vårt syn på innvandring og migrasjon er særlig fremtidsrettet. Hundretusener av høyt utdannet arbeidskraft flyter fritt mellom land og regioner. Trenger vi helt nye perspektiver i jakten på de globale kunnskapsarbeiderne? Hva gjør vi for å få dem til Norge? Hvor ønsker de selv å reise? Hva kan bedriftene selv gjøre og hva kan vi lære av andre land?

Du møter Sally Khallash, Copenhagen Institute for Future Studies og Tine Horwitz, Consortium for Global Talent. Sally er fremtidsforsker og ekspert på migrasjon og fremtidens medarbeidere i en global kontekst. Tine leder et konsortium bestående av Danmarks 15 største bedrifter som skal sikre bedre rammebetingelser og vilkår for globale talenter i Danmark.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842