Ny debattarena

8. februar inviterer Abelia til debatt om hvordan Norge kan tiltrekke seg flere av de millioner av kompetansearbeidere som til enhver tid er på flyttefot fra et samfunn til et annet, verden over.

Perspektivet som mangler

Norsk innvandringspolitikk ble utformet i en tid da problemstillingen var å begrense antallet utlendinger som skulle kunne komme og «ta jobbene fra oss», samtidig som man ønsket å ta vare på Nansens ideal om å hjelpe mennesker på flukt.
- Norsk lovgivning er laget for å holde folk vi ikke ønsker å ha i Norge på avstand, samt for å gi beskyttelse til forfulgte mennesker som vi mener trenger det. Det perspektivet som mangler helt er hvordan vi skal tiltrekke oss flere av dem vår voksende kompetanseindustri trenger. Når det gjelder Maria Amelie er det derfor ikke hennes asylstatus som er vårt anliggende, men at hun er høyt utdannet og motivert for å arbeide i Norge. Vi har rett og slett ikke råd til å miste mennesker som henne, sier Bjørgum.

Belønnes for å forlate landet

Jenta fra Kaukasus er heller ikke den eneste høyt utdannede som «oppfordres» til å reise hjem. Mange studenter fra utviklingsland som er i Norge fullt lovlig, belønnes for å forlate landet etter ferdig eksamen.
- De får eksempelvis ettergitt lån for å dra, fordi deres opphold i Norge har vært sett på som bistand. Det vi ser er at veldig mange havner i andre industrialiserte land i stedet. Ville det ikke da vært bedre bruk av norske midler å la dem bli i Norge og jobbe her? Kunnskapsnæringene sysselsetter i dag en halv million mennesker i Norge, og alle kompetente mennesker som ønsker å jobbe hos oss vil kunne bidra til vår økonomi og vår velstand i fremtiden.

Dette er et utdrag fra saken i Ukeavisen Ledelse fredag 21. januar.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842