- I kampanjen viser vi at norsk næringsliv i stor grad består av små bedrifter med vanlige mennesker som sammen skaper enorme verdier for velferdssamfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Målet med kampanjen er å få flere til å se hva bedriftene bidrar med og hvor viktig norske bedrifter er for samfunnet. Samlet bidrar norsk næringsliv med verdiskaping på  2 100 milliarder kroner til det norske samfunnet hvert år.

- Hele Norge har glede av norsk næringsliv. Vi trenger konkurransedyktige bedrifter for å opprettholde velferden. For når det går bra med næringslivet, betyr det også mer penger til for eksempel skoler, veier og eldreomsorg, sier Skogen Lund.

Kampanjen vil i hovedsak vises på vg.no og VG mobil fra 5. august. I tillegg vil det være innrykk i Storbyavisene (Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad) den 5. august, i VG Helg den 10. august og  i over hundre lokalaviser gjennom samkjøringen amedia cirka 8. august.

- De fleste av NHOs medlemsbedrifter er små og mellomstore. Faktisk har 99,5 prosent av norske bedrifter færre enn 100 ansatte. Små og mellomstore bedrifter er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen, sier Skogen Lund.

Bedrifter i hele Norge

I kampanjen presenteres 20 av NHOs medlemsbedrifter. Sammen forteller de om en stor variasjon i norsk næringsliv, både bransjemessig og geografisk.

- Vi er stolte over å vise frem medlemmene våre. Norsk næringsliv består av mange ulike type bedrifter, fra frisører og designbyråer til dyreparker og skogindustri. På nettsiden nho.no/ansikter blir vi enda bedre kjent med næringslivet gjennom korte historier om alle de forskjellige bedriftene, forteller Skogen Lund.

Saken er hentet fra nho.no

Se intervjuet med Cathrine Stensland, Metro Branding

Se intervjuet med Nandor Helgheim, Enivest

Se intervjuet med Avtar Sing Jasser, CatalystOne Solutions

Se intervjuet med Fredrik Brodtkorb, Krabat