«Å sikre tilførsel av kompetanse til norsk økonomi kan ikke overlates til innvandrings- eller utdanningspolitikken alene. Det er også et ansvar for næringspolitikken.»

Én av fire bedrifter har problemer med å skaffe arbeidskraft, viser NAVs bedriftsundersøkelse fra mai. På ett år har mangelen på arbeidskraft økt med 10 000 personer. Totalt mangler norske bedrifter nå 61 000 personer.

Brochmann og kompetanse

Brochmann-utvalget har vurdert konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen. En av konklusjonene fra utvalget er at et høyt antall innvandrere ikke er problematisk dersom personer som kommer til Norge har kvalifikasjoner som matcher kravene i arbeidsmarkedet. Samtidig har deler av debatten nærmest handlet om en er for eller mot innvandrere. - Når debatten blir såpass endimensjonal må det være lov å si ifra, sier Abelias Tarje Bjørgum. I et debattinnlegg i Dagsavisen 6. juni skriver han at norsk økonomi drives av hoder, kunnskap, mangfold og teknologi. Derfor er det kompetanse, ikke nasjonalitet, som må prege innvandringsdebatten.

Flytter fokus

Abelia frykter at den ensidige debatten flytter fokus vekk fra der hovedutfordringen ligger. På den ene side handler det om en tiltrengt modernisering av både innvandrings- og arbeidsmarkedspolitikken. På den annen side handler det like mye om at Norge må gjøres attraktivt og interessant nok å komme til for kompetente mennesker fra hele verden.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842